Súgó

Ignáci Szikrák - Február

Ha Isten sok szenvedést ad neked, ezt annak jeléül vedd, hogy nagy szentté akar tenni. - Február 29.

Aki biztonságban szeretne élni és működni az emberek között, arra ügyeljen, hogy mindenkivel méltányos legyen, s ne legyen senkinek a lekötelezettje. - Február 28.

Ha az erényre kevésbé fogékony lélek önmagával bátran küzd, kétszer annyi érdemet szerez, mint akiknek szelíd és nyugodt természete semmi nehézséget nem okoz. - Február 27.

Ha jeleket kell kérni Istentől, önmagában több és világosabb jelet kívánna, hogy pusztán a Tízparancs útján maradjunk, mint hogy az evangéliumi tanácsokat kövessük.* - Február 26.

Többre kell becsülni az önakarat megtagadását, mint a halottak feltámasztását. - Február 25.

Egy egészséges közösségnek meg kell őriznie önmagát, és vigyáznia kell a jóllétére azáltal, hogy még idejében kimetszi a romlott tagjait, mielőtt romlottságuk elérné az ép részeket is. - Február 24.

Kérd Istentől a kegyelmet, hogy sokat szenvedj, mert akinek ezt megadja, annak sokat adott: ez az egy magába foglalja legtöbb jótéteményét. - Február 23.

Egyetlen bűn megakadályozása is megéri a hatalmas munkát, egy egész élet minden fáradozását és erőfeszítését. - Február 22.

Sohasem sikeresebb a pokolbéli ellenség velünk szemben, amint amikor titokban és alattomban munkálkodik.* - Február 21.

Tapasztalatból tudom, hogy akik rabjai lettek a túl hosszú elmélkedéseknek, nyitottabbak a gonosz lelkek szemfényvesztéseire, és kezelhetetlenekké válnak. - Február 20.

Aki sikeresen akarja a rábízott feladatot véghezvinni, magát alakítsa a feladathoz, s nem a feladatot magához. - Február 19.

Azok a szerzetesek, akik szabályzatuk megsértése árán próbálják szolgálni Istent, letörik a fát annak érdekében, hogy leszedjék a gyümölcsöt. - Február 18.

Bármint beszélsz titokban, úgy add elő, mintha az egész világ előtt mondanád. - Február 17.

Még ha Isten dicsősége szempontjából teljesen egyforma volna is, csupán hogy Krisztust hívebben kövessük, inkább kellene választanunk ővele a szegénységet, megvetést és a tudatlanság látszatát, mint a gazdagságot, tiszteletet és a tudományosság hírét.* - Február 16.

Aki Istent bírja, annak semmi sem hiányzik, még ha nincs is semmije. - Február 15.

Az Úr szőlőskertjében dolgozó munkások egyik lábának a földön kell lennie, a másiknak pedig fölemelve, hogy tovább folytassák útjukat.* - Február 14.

Jobb a nagy körültekintés átlagos életszentséggel, mint a nagy életszentség kevés körültekintéssel. - Február 13.

Egy jól irányított házban az öregeknek ifjan, az ifjaknak éretten kell élniük, hogy az előbbiek a fiatalok lendületét, az utóbbiak az idősek érettségét mutassák. - Február 12.

Nem annak kell előrelátónak lennie, aki engedelmeskedik, hanem annak, aki parancsol. - Február 11.

Aki nagy dolgot akar tenni Isten szolgálatában, mindenek fölött attól óvakodjék, hogy túl okos ne legyen.* - Február 10.

Soha ne tégy, se ne mondj semmit, míg előbb meg nem gondoltad, tetszik-e az Istennek, használ-e neked, épülésére válik-e embertársadnak. - Február 9.

Ha tudni akarod, mit akar veled Isten, előbb félre kell tenned minden ragaszkodásodat és azt, hogy két dolog közül az egyiket előnyben részesíted.* - Február 8.

Ha valaki harcol, mindig legyen támasza! - Február 7.

Szóval félreteszed az ügyeidet a következő hónapig vagy a következő évig? Miért? Honnan vagy olyan biztos benne, hogy élni fogsz addig? - Február 6.

Egyetlen éjszakát se tölts egy fedél alatt olyan emberrel, akiről tudod, hogy lelkét súlyos bűn terheli. - Február 5.

Helytelenül fordítjuk szakadatlan imádságra azt a buzgóságot, melyet a ragaszkodások megfékezésére kellene fordítanunk.* - Február 4.

Nagy dolog, ha azokba a házakba, amelyekben mindig derűs és zavartalan nyugalom uralkodik, nem fészkelnek be a bűnök. - Február 3.

Ha mások hasznára akarsz lenni, azzal kezdd, hogy ne sajnáld a fáradtságot az önmagadon való munkálkodástól: a másokat lángra lobbantó tüzet otthon kell meggyújtani. - Február 2.

A beteg nyugodtan mondjon le az egészségesek igyekezetéről, és elégedjék meg azzal, hogy lelki nyugalommal és türelemmel kárpótolja magát, nehogy gyenge testét teljesen összetörje a munkával. - Február 1.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /09/08

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /09

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /09/08/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /09/08/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták