Súgó

Ignáci szikrák: február

A beteg nyugodtan mondjon le az egészségesek igyekezetéről, és elégedjék meg azzal, hogy lelki nyugalommal és türelemmel kárpótolja magát, nehogy gyenge testét teljesen összetörje a munkával. - február 01.

Ha mások hasznára akarsz lenni, azzal kezdd, hoyg ne sajnáld a fáradtságot az önmagadon való munkálkodástól: a másokat lángra lobbantó tüzet otthon kell meggyújtani. - február 02.

Nagy dolog, ha azokba a házakba, amelyekben mindig derűs és zavartalan nyugalom uralkodik, nem fészkelnek be a bűnök. - február 03.

Helytelenül fordítjuk szakadatlan imádságra azt a buzgóságot, melyet a ragaszkodások megfékezésére kellene fordítanunk.* - február 04.

Egyetlen éjszakát se tölts egy fedél alatt olyan emberrel, akiről tudod, hogy lelkét súlyos bűn terheli. - február 05.

Szóval félreteszed az ügyeidet a következő hónapig vagy a következő évig? Miért? Honnan vagy olyan biztos benne, hogy élni fogsz addig? - február 06.

Ha valaki harcol, mindig legyen támasza! - február 07.

Ha tudni akarod, mit akar veled Isten, előbb félre kell tenned minden ragaszkodásodat és azt, hogy két dolog közül az egyiket előnyben részesíted.* - február 08.

Soha ne tégy, se ne mondj semmit, míg előbb meg nem gondoltad, tetszik-e az Istennek, használ-e neked, épülésére válik-e embertársadnak. - február 09.

Aki nagy dolgot akar tenni Isten szolgálatában, mindenek fölött attól óvakodjék, hogy túl okos ne legyen. * - február 10.

Nem annak kell előrelátónak lennie, aki engedelmeskedik, hanem annak, aki parancsol.  - február 11.

Egy jól irányított házban az öregeknek ifjan, az ifjaknak éretten kell élniük, hogy az előbbiek a fiatalok lendületét, az utóbbiak az idősek érettségét mutassák.   - február 12.

Jobb a nagy körültekintés átlagos életszentséggel, mint a nagy életszentség kevés körültekintéssel.   - február 13.

Az Úr szőlőskertjében dolgozó munkások egyik lábának a földön kell lennie, a másiknak pedig fölemelve, hogy tovább folytassák útjukat.  * - február 14.

Aki Istent bírja, annak semmi sem hiányzik, még ha nincs is semmije.   - február 15.

Még ha Isten dicsősége szempontjából teljesen egyforma volna is, csupán hogy Krisztust hívebben kövessük, inkább kellene választanunk ővele a szegénységet, megvetést és a tudatlanság látszatát, mint a gazdagságot, tiszteletet és a tudományosság hírét.  * - február 16.

Bármint beszélsz titokban, úgy add elő, mintha az egész világ előtt mondanád.   - február 17.

Azok a szerzetesek, akik szabályzatuk megsértése árán próbálják szolgálni Istent, letörik a fát annak érdekében, hogy leszedjék a gyümölcsöt.   - február 18.

Aki sikeresen akarja a rábízott feladatot véghezvinni, magát alakítsa a feladathoz, s nem a feladatot magához.   - február 19.

Tapasztalatból tudom, hogy akik rabjai lettek a túl hosszú elmélkedéseknek, nyitottabbak a gonosz lelkek szemfényvesztéseire, és kezelhetetlenekké válnak.   - február 20.

Sohasem sikeresebb a pokolbéli ellenség velünk szemben, amint amikor titokban és alattomban munkálkodik.  * - február 21.

Egyetlen bűn megakadályozása is megéri a hatalmas munkát, egy egész élet minden fáradozását és erőfeszítését.   - február 22.

Kérd Istentől a kegyelmet, hogy sokat szenvedj, mert akinek ezt megadja, annak sokat adott: ez az egy magába foglalja legtöbb jótéteményét.   - február 23.

Egy egészséges közösségnek meg kell őriznie önmagát, és vigyáznia kell a jóllétére azáltal, hogy még idejében kimetszi a romlott tagjait, mielőtt romlottságuk elérné az ép részeket is.   - február 24.

Többre kell becsülni az önakarat megtagadását, mint a halottak feltámasztását. - február 25.

Ha jeleket kell kérni Istentől, önmagában több és világosabb jelet kívánna, hogy pusztán a Tízparancs útján maradjunk, mint hogy az evangéliumi tanácsokat kövessük.* - február 26.

Ha az erényre kevésbé fogékony lélek önmagával bátran küzd, kétszer annyi érdemet szerez, mint akiknek szelíd és nyugodt természete semmi nehézséget nem okoz. - február 27.

Aki biztonságban szeretne élni és működni az emberek között, arra ügyeljen, hogy mindenkivel méltányos legyen, s ne legyen senkinek a lekötelezettje. - február 28.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Valamennyi szikrát megkeresheted a http://szikrak.jezsuita.hu/HH/NN formátummal. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/06/06

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/06

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/tema/választás

Választhatsz véletlen szikrát is a http://szikrak.jezsuita.hu/veletlen oldalon.

Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/06/06/txt

Jezsuiták