Súgó

Ignáci Szikrák - Július

A jó szerzetes sajátossága, hogy Isten és nem a fejedelem szolgálatára buzdítja az embereket. Így mutatja meg, hogy a legjobban cselekedett, amikor ilyen Urat választott. - Július 1.

A jó lelkivezetőnek sok minden fölött szemet kell hunynia, mintha nem tudna róla: ha aztán ura lett az akaratnak, arra hajlítja az erényekben kezdőt, amerre akarja. - Július 2.

Ó, mekkorát csalódnak azok, akik – azt gondolva magukról, hogy telve vannak jó szellemmel – a lelkek vezetésére áhítoznak! - Július 3.

Igen veszélyes dolog ugyanazon az ösvényen vezetni mindenkit a tökéletesség felé: az ilyen nem érti, mily különbözőek és sokfélék a Szentlélek ajándékai. - Július 4.

Semmi sem teszi a világ szemében megvetendőbbekké a szerzeteseket, mintha különböző pártokra szakadva megoszlanak egymás között. - Július 5.

Nagy de ritka művészet sokat tenni, sok emberrel együttműködni, s mindamellett sem önmagunktól, sem Istentől el nem térni. - Július 6.

Az erény és életszentség nemcsak Istennél, hanem az embereknél is vagy mindent vagy legalábbis sokat elér. - Július 7.

Mint a szeget a szeggel, úgy a törekvést törekvéssel, szokást szokással kell tompítani. - Július 8.

Ostobaság az Isten szolgálatára kínálkozó közvetlen lehetőséget figyelmen kívül hagyni abba a reményben, hogy a jövőben majd többet teszünk: mert könnyen megesik, hogy elszalasztjuk a közvetlent, a reménybelit pedig nem nyerjük el. - Július 9.

Amikor a gonosz lélek kishitűséggel árasztja el lelkünket, emeljük fel azt az Istentől már elnyert jótétemények emlékével. - Július 10.

Ha a gonosz lélek nem bír minket bűnre rávenni, annak örül, hogy legalább kellemetlenséget okozott és a lélek derűjét csökkentette.* - Július 11.

Isten annyira szokott becsülni minden dolgot, amennyire az a jócselekedet eszközeként Hozzá kapcsolódik. - Július 12.

Aki az imádságnak szentelte magát, ne csüggedjen el a szárazságban, és ne bízza el magát a vigasz idején: a szárazságban gondoljon azokra a kegyelmekre, melyeket korábban élvezett; az áhítatot érezve pedig fontolja meg, hogy ez a kegyelem az Istentől ingyen kapott alamizsna.* - Július 13.

Azoknak, akik a lelkek üdvösségén munkálkodnak, úgy kell fáradozniuk, hogy ne csak Istennek, de az Ő kedvéért az embereknek is kedvesek legyenek; az Isten osztotta jutalomért való buzgalmukat pedig felebarátaik haladása érdekében tartsák kordában. - Július 14.

Úgy viszonyulj a gonosz emberhez, ahogyan egy szerető anyag, akit gyötör a beteg gyermeke iránt érzett szánalom, és nem kisebb szolgálatkészséggel és gyengédséggel dédelgeti őt, mint az egészségeset és erőset. - Július 15.

Hogy önszeretetünk ne térítsen el minket, amikor minket érintő dolgokkal foglalkozunk, úgy fontoljuk meg ezeket, mintha másokra vonatkoznának, s nem ránk, hogy így ne a hajlam, hanem az igazság hozzon ítéletet.* - Július 16.

Semmiféle társalgásból vagy érvelésből nem tanulunk annyit, mint az alázatos Istenhez fordulásból. - Július 17.

Gyávaságod bátrabbá teszi az ördögöt, miként a nők is csak akkor bátrak, amikor azt látják, hogy az értük vetélkedő férfi gyenge. - Július 18.

A figyelmeztetés csak akkor eredményes, ha a figyelmeztetőnek tekintélye van, vagy ha a figyelmeztetésben szeretet látszik. - Július 19.

Ha valaki nem érez indíttatást arra, hogy mindenét elhagyja Istenért, mégis mindent átad neki, jóllehet ez sok, mégis kevesebb annál az egynél, amit Krisztus szükségesnek mondott. - Július 20.

Egyformán számot kell adnunk Istennek, akár élvezetek által puhítottuk testünket valamilyen bűnbe, akár túlságosan szigorúsággal gyöngítettük el, még ha úgy tűnik is, hogy ez utóbbit Isten tisztelete és szolgálata miatt vállaltuk magunkra. - Július 21.

Minél élesebb szemű valaki mások hibáinak kutatásában, annál hanyagabb saját hibáinak megismerésében. - Július 22.

Sokakat hatásosabban vonz a hírnév és az erény, ha azt egy tekintélyes személy ajánlja, mint amikor maga az erény hív saját szeretetére. - Július 23.

A gyerekeket ajándékokkal és édességekkel lehet ráhangolni az erények gyakorlására, ahogyan a gyenge kis állatokat is gazdájuk mosolyával. - Július 24.

Inkább kéréssel és ajándékkal iparkodjunk elérni azt, amire törekszünk, mint civakodással. - Július 25.

Mind a belső, mind a külső önmegtagadásra gondot kell fordítanunk, azzal a különbséggel, hogy a belsőt különösen, mindig és mindenkinek gyakorolnia kell, a külsőt ellenben annyiban, amennyiben az ügyek, a személy és az idő által meghatározott körülmény megkívánja. - Július 26.

Az a hiba, amit kezdetben könnyen eltávolíthattunk volna, az idő múlásával és a gyakori ismétlés folytán gyógyíthatatlanná lesz. - Július 27.

Semmi másra ne gondoljunk, csak Isten szolgálatára: Ő készségesen gondoskodik majd minden másról, amire szükségünk lesz. - Július 28.

Aki hajlamai felett uralkodik, több hasznot nyer egy negyedórai elmélkedésből, mint az éretlen a több óráig tartó imából. - Július 29.

A rágalmazók szavait tekintélyes emberek tanúságtételével kell megcáfolni, és az ellenségesen beszélők száját jótettekkel kell befogni. - Július 30.

Semmi kívánatosabb és örömtelibb dolog nem történhet, mint meghalni Krisztusért és felebarátunk üdvösségéért. - Július 31.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /08/21

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /08

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /08/21/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /08/21/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták