Súgó

Ignáci Szikrák - tudás – tudomány

Aki nagy dolgot akar tenni Isten szolgálatában, mindenek fölött attól óvakodjék, hogy túl okos ne legyen.* - Február 10.

Még ha Isten dicsősége szempontjából teljesen egyforma volna is, csupán hogy Krisztust hívebben kövessük, inkább kellene választanunk ővele a szegénységet, megvetést és a tudatlanság látszatát, mint a gazdagságot, tiszteletet és a tudományosság hírét.* - Február 16.

Kevesebb tudást, több erényt! - Március 7.

Semmiféle társalgásból vagy érvelésből nem tanulunk annyit, mint az alázatos Istenhez fordulásból. - Július 17.

Akik nemesi származásuknál, képzettségüknél vagy tehetségüknél fogva kitűnnek, azoknak az önmegtagadásban is gyakorlottabbaknak kell lenniük a többieknél, különben többet ártanak, mint a nem nemesek és tanulatlanok. - Augusztus 2.

A nagyon erényes emberek – bár tanulságuk kevés segítséget jelent felebarátaiknak – ékesszólóan prédikálnak és megjelenésükkel hathatósabban veszik rá az embereket a jó életre, mint ahogyan szónoki jártasságukkal tehetnék a magasan képzett emberek. - Szeptember 1.

Kívánd, hogy mindenki oktalannak tartson, hogy így Isten bölcsnek tekintsen. - Szeptember 5.

A Szentlélek ajándékainak mind a befogadására, mind a továbbadására sokkal alkalmasabb a jó élet, mint a tudomány. - Október 4.

A lélek vágyát nem a tudás bősége elégíti ki, hanem a dolgok benső érzékelése és ízlelése.* - November 1.

Az igazán okos emberekre az jellemző, hogy nem bíznak a saját okosságukban, különösen saját ügyeikre vonatkozóan, amelyekben aligha lehet jó bíró egy olyan ember, akinek elméje nyugtalan. - November 23.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /10/21

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /10

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /10/21/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /10/21/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták