Súgó

Ignáci Szikrák - Április

Mindent, amit a lelkivezető akarata és egyetértése nélkül tesznek, hiúságnak kell tulajdonítani, nem erénynek. - Április 30.

Többet ér a kevés, amely jól megalapozott és biztos, mint a sok, amely kétséges és bizonytalan. - Április 29.

Vigyázzatok, hogy a világ fiai nagyobb gondot és buzgóságot ne fordítsanak a mulandó dolgok megszerzésére, mint ti az örökkévalókéra. - Április 28.

Értelmes embernek nem csak annyira kell fékeznie szenvedélyeit, hogy azok szóban vagy tettben a nyilvánosságra ki ne törjenek, hanem úgy kell azokat kormányoznia, hogy semmit se tegyen pusztán indulatból, hanem mindent józan megfontolásból. - Április 27.

Nem kisebb csoda szomorúnak látni azt a szerzetest, aki semmi mást nem keres, csak Istent, mint vidámnak látni azt, aki minden mást keres, csak Istent nem. - Április 26.

Mindaz, ami nem Istentől vagy a rendszabályzatból ered, kísértés, azért tartsd gyanúsnak. - Április 25.

Nem azt akarom, hogy az elöljárókból minden indulat, főleg a harag ki legyen oltva és egészen kiölve, hanem azt, hogy helyesen uralkodjanak felettük. - Április 24.

Ha elér a szenvedés, bármit akarjon is Isten vagy az ő engedélyével a gonosz rád mérni, reménykedj csak az Istenben, hogy győzni fogsz. - Április 23.

Aki Krisztus kedvéért vállalja a világ megvetését, annak nincs a földön olyan ország, amit sajátjának hívhatna. - Április 22.

Szeresd a legelvetemültebbeket is; szeresd bennük a maradék hitet Krisztusban, s ha ez nincs meg bennük, szeresd az erényeket, melynek híjával vannak; szeresd a szent képmást, melyet viselnek; szeresd Krisztus vérét, mely hited szerint megváltotta őket. - Április 21.

Aki Istent ismeri, az nem csak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez. - Április 20.

Őrizd meg mindenütt a lélek szabadságát, és nem tégy kivételt senkivel, bármiről is legyen szó. maradj meg a legellentétesebb helyzetekben is a lélek ugyanolyan szabadságában, semmiféle akadály ne tudja elvenni azt tőled. - Április 19.

Nem mindenkinek hasznos az, ami önmagában véve nagyon jó; arra kell ügyelni, hogy a körülmények jelen követelményei szerint kinek-kinek mi válik a leginkább hasznára. - Április 18.

Óvakodj attól, hogy bárki cselekedetét elítéld. Vedd figyelembe felebarátod szándékát, amely gyakran őszinte és ártatlan, habár cselekedete külsőre gyakran rossznak tűnik. - Április 17.

A munkás gondolja meg, hogy nem arannyal, hanem sárral kell dolgoznia, s nagy gonddal vigyázzon magára, hogy rá ne ragadjon az a szenny, amelytől másokat meg akar tisztítani. - Április 16.

Semmi piszkosat és rendetlent ne tűrj magadon, de kerüld el a mesterkélt gondosságot is, melynek elpuhultság és önhittség íze van.* - Április 15.

Akiket szilárd lelkük és férfias erényük miatt erősnek ismerünk, annyival szigorúbban kell büntetnünk a kisebb hibák miatt is, amennyivel jobban szeretjük őket. - Április 14.

Az él boldogan, aki - amennyire lehetséges - értelmét folyamatosan Istenben és Istent szüntelenül értelmében forgatja. - Április 13.

Nem szabad tartózkodnunk az Angyalok Kenyerétől, csak mert édes érzelmeket nem tapasztalunk: ez olyan volna, mintha valaki éhen akarna pusztulni, mert kenyeréhez nincsen méze. - Április 12.

Aki az Úr szőlőjének művelésére indul, alázatossággal és önmegtagadással készítse magának az utat a magasra és fenségesre; akkor áll ugyanis biztonsággal egy épület, ha az alázatosság alapjára támaszkodik. - Április 11.

Semmiképp se gondoljuk, hogy a vallásos buzgóságtól vonjuk el azt, amit a természet szükségleteire fordítunk. - Április 10.

Csodálatos békességben vagyok a világgal, míg a vidék nyelvét nem értvén semmi háborúságot sem okozok a világnak: de engedd csak meg, hogy nyílt csatatérre lépjek, meglátod, az egész város rögtön ellenem támad, én pedig minden oldalon harcolok. - Április 9.

Amikor azért mennek hozzád emberek, hogy az idejüket múlassák, a halálról, ítéletről és hasonló kemény dolgokról beszélj nekik, melyek az ilyenek fülében - még ha különben közönyösek is - rettenetesen csengenek; így használsz nekik és magadnak is: mert vagy megjavulnak, vagy a jövőben nem rabolják el idődet. - Április 8.

A jogosnál gyakoribb büntetés inkább türelmetlen, mintsem fegyelmet kívánó elöljáróról tesz tanúságot. - Április 7.

Senki se hívja magát Krisztus barátjának, hacsak nem szereti gyengéden a lelkeket, akiket Ő vére ontásával váltott meg. - Április 6.

Hogy az emberek jóakaratát Isten szolgálata iránt megnyerjük, mindenkinek mindenévé kell lennünk: ugyanis semmi sem ragadja meg a lelkeket annyira, mint ha szokásainkban és érdeklődésünkben hasonlítunk hozzájuk. - Április 5.

Egyetlen helyes ambíció létezik: Istent szeretni és e szeretet jutalmául a szeretetben növekedni. - Április 4.

Szűkszavúnak kell lennünk a beszédben, és türelmesnek a hallgatásban mindenkivel, különösen az alárendeltekkel szemben. Figyelmesen kell hallgatnunk, míg feltárják lelkük összes érzését. - Április 3.

Annak érdekében, hogy egy ember természetes adottságai a lelkek üdvösségére szolgálhassanak, az erénynek belülről kell mozgásba hoznia ezeket, és onnan kiindulva a feladatok helyes végzésére irányítania.* - Április 2.

Azoknak, akik előkelők és jól képzettek, előbbre való és fontosabb megtanítani önmaguk, valamint minden feltűnés és tisztelet megvetését, mint a testi önmegtagadást. - Április 1.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /10/13

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /10

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /10/13/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /10/13/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták