Súgó

Ignáci Szikrák - Március

Aki Isten szolgálatáért megfeledkezik magáról és saját kényelméről, arra Isten visel gondot. - Március 31.

Amint a durva, alaktalan farönk nem tudja, hogy oly szobrot faraghatnak belőle, melyet a művészet csodájaként bámulnának, s csak a szobrász látja, hogy mi válhat belőle: úgy sokan - akik alig tudják, mit jelent kereszténynek lenni - nem látják be, hogy Isten kezéből szentekké formálódhatnának, ha e művészi kéznek ellen nem állnának. - Március 30.

Aki nagyon fél az emberektől, az sohasem fog nagyot tenni Istenért. - Március 29.

Mennyire bűzlik a föld, amikor felnézek a mennyre! - Március 28.

Semmi teremtett dolog nem tud olyan boldogságot kelteni a lélekben, mely felérne a Szentlélek örömével. - Március 27.

Csak szereteted és kegyelmed add nekem, Uram. És elég gazdag leszek; Semmi többet nem kérek.* - Március 26.

Rendkívüli vigasz, hogy valahányszor szentáldozáshoz járulunk, mindannyiszor nem csak Krisztusnak, hanem szent Anyjának a testéből is részesülünk.* - Március 25.

Sokkal jobb megszerezni egy jó dolognak csupán egy morzsáját biztonságosan, mint százat nyerni üdvösségünk kockáztatásával. - Március 24.

Sose halaszd holnapra, amit ma meg tudsz tenni! - Március 23.

Mégha kiskutyát rendelne is Isten vezetődül, akkor se ellenkezzél; szívesen kövesd mint Istentől rendelt vezéredet és életmesteredet.* - Március 22.

Örülök, amikor a jók jól vannak, a rosszak pedig rosszul: így előbbiek minden erejüket felhasználhatják Isten dicsőségére, utóbbiakat pedig Istenhez vezetheti fokozódó gyengeségük. - Március 21.

Minden dolog annyit ér, amennyire Isten értékessé teszi. - Március 20.

Egyetlen ember üdvössége legyen több számodra a világ összes gazdagságánál. - Március 19.

Aki mások üdvén munkálkodik, azt mindig sokkal hathatósabban segíti az alázatos szerénység, mint a tekintély, és sokkal gyorsabban győz engedve, mint hadakozva. - Március 18.

Minél reménytelenebbnek tűnnek a dolgok, annál inkább kell reménykednünk az Úrban: amikor elfogy az emberi, akkor jön az isteni segítség. - Március 17.

Semmi sem édesebb, mint Istent szeretni, de oly módon, hogy az iránta való szeretet miatt sok dolgot elviselünk. - Március 16.

Nincs rosszabb vihar, mint a szélcsend; nincs veszélyesebb ellenség, mintha nincs ellenségünk. - Március 15.

Nem félek a szolgaságtól vagy a szemem elé állított haláltól; egyetlen dolog korlátoz: nehogy megbántsam az Istent. - Március 14.

Egy fa sem alkalmasabb az istenszeretet lángra gyújtására, mint a szent kereszt fája. - Március 13.

Manrézában Isten vezetésével egy óra alatt többet tanulunk, mint amire bárhol az összes tudósok együttvéve tanítani tudnának.* - Március 12.

Lelki dolgokban való hanyagságunk miatt méltán fosztatunk meg az isteni vigasztalástól.* - Március 11.

Az legyen az alapelved, hogy a beszélgetés kezdetét nyugodtan átengeded másoknak, akik földi bölcsességgel rendelkeznek, de a kimenetelét megtartod magadnak, hogy bármilyen is a beszélgetés anyaga, bearanyozhasd azt.* - Március 10.

Ha a világ összes pénze az enyém lenne, akkor sem segíteném egy fillérrel sem azt, aki saját hibájából lett méltatlan a szerzetességre. - Március 9.

A világ össze virágának minden méze nincs olyan édes, mint az Úr Jézus epéje és ecete. - Március 8.

Kevesebb tudást, több erényt! - Március 7.

Aki a világot megveti, annak hasonlóvá kell válnia a szoborhoz, amely nem vonakodik, ha rongyokba öltöztetik, ha megfosztják a bíbortól, amely előbb ékesítette. - Március 6.

Józan eszedre bízom annak eldöntését, mi a jobb: most azt mondani mindarra, ami földi, hogy „Mi hasznára van az embernek?” (Mt 16,26), vagy később hiába sírni, hogy „Mi haszna volt?” - Március 5.

Ha észreveszed, hogy rosszakarók vagy tudatlanok rágalmakkal halmoznak el, kérd az Istent, mentsen meg attól, hogy mikor rosszat mondanak rólad, egyszersmind igazat is mondjanak. - Március 4.

Ha valaki - akár rangja okán, melyet visel, akár tekintélye folytán vagy hivatali kötelességből - meg akarja reformálni a világot, önmagán kell kezdenie. - Március 3.

Messze a mélységekbe kell leszállnia annak, aki a magasba törekszik. - Március 2.

Aki Isten szolgálatát önmaga és a saját dolgai elé helyezi, annak Isten sokkal jobb tanácsot ad, mint amilyent magának adhatna, ha Isten szolgálatát saját megfontolásai mögé helyezné. - Március 1.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /09/01

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /09

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /09/01/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /09/01/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták