Súgó

Ignáci Szikrák - szerzetes elöljáró

A jogosnál gyakoribb büntetés inkább türelmetlen, mintsem fegyelmet kívánó elöljáróról tesz tanúságot. - Április 7.

Nem azt akarom, hogy az elöljárókból minden indulat, főleg a harag ki legyen oltva és egészen kiölve, hanem azt, hogy helyesen uralkodjanak felettük. - Április 24.

Vigyázzanak az elöljárók, hogy keménységükkel ne idegenítsék el maguktól alárendeltjeiket, hisz a szigorúságnak már a gyanúja is árt. - Május 16.

Mikor az elöljáró parancsol valamit neked, nem tiltja meg, hogy az eszed is használd. - Május 20.

A figyelmeztetés csak akkor eredményes, ha a figyelmeztetőnek tekintélye van, vagy ha a figyelmeztetésben szeretet látszik. - Július 19.

Egy elöljárónak úgy kell bánnia az alárendeltekkel, hogy azok jókedvűek, a szomorúságtól mentesek legyenek, és derűs lélekkel szolgálják Istent. - Augusztus 4.

Az elöljáró minél előbb távolítsa el a hibákat, nehogy törvénnyé legyen a szokás, ha egyszer-másszor szemet huny. - Szeptember 7.

Amint káros az elöljárókat nyilvánosan becsmérelni és szidni, éppúgy érdemes négyszemközt figyelmeztetni azokat, akik ha akarnák, orvosolhatnák a rosszat.* - November 14.

Minél jobban ismerik az elöljárók a rájuk bízottak benső dolgait, annál nagyobb szorgalommal, szeretettel és gonddal tudják őket segíteni. - November 16.

A hozzáértő elöljáró óvakodjék, hogy a részleges vonzalom ne ártson az általános szeretetnek. - November 20.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /10/25

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /10

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /10/25/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /10/25/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták