Súgó

Ignáci Szikrák - Május

Leginkább azt szeretném, hogy mindnyájan lángoljatok az Isten dicsőségéért és a felebarát üdvösségéért való buzgóságtól, valamint Krisztus, a mi Megváltónk iránti tiszta és őszinte szeretettől. - Május 31.

Azokra vár a mennyekben a legértékesebb korona, akik minden munkájukat a tőlük telhető legnagyobb szorgalommal végzik. Mert nem elég önmagukban jó dolgokat tenni, jól is kell azokat tenni. - Május 30.

Ha egy katona háború idején hősiesebben harcol, hogy mulandó dicsőséget és zsákmányt nyerjen, mint ti, hogy derekasan kivívott győzelmetekből a mennyek országában örök dicsőséget szerezve diadalmaskodjatok, akkor sem névleg, sem szívetek szerint nem vagytok Krisztus katonái. - Május 29.

Biztos, hogy a lusták, mivel nem győzik le önmagukat, sosem jutnak el a lelki békére és az erények tökéletes birtoklására, míg a szorgalmasak néhány nap alatt mindkettőt könnyedén elérik. - Május 28.

Jézus Krisztus szerelmére könyörgök, felejtsétek el a mögöttetek lévő dolgokat, és - mintha most vágnátok neki először az oly hosszú utazásnak - buzgón, fáradhatatlan előrehaladással járjátok az erények útját. - Május 27.

Mikor a gonosz lélek meg akarja támadni az embert, először kikémleli, hogy melyik oldala a leggyengébb vagy leghanyagabb, oda irányítja mesterkedéseit, és onnan indítja a támadást.* - Május 26.

A gonosz léleknek az a szokása, hogy inkább házon kívül intézi az ügyeit, mint otthon. Isten ezzel szemben inkább belül, mintsem kívül dolgozza ki és finomítja az embert. - Május 25.

Nem mi vagyunk testünk urai, hanem Isten; épp ezért nem lehet a testi önmegtagadásokat mindenki számára ugyanazon mérték szerint osztani. - Május 24.

Siker és szárazság egyaránt veszélyes azok számára, akik az imádságra adták magukat: az egyiktől hajlamos felfuvalkodottá válni a lélek, a másik pedig könnyen unalmat vált ki belőle. - Május 23.

A gazdag arra törekedjék, hogy ő birtokolja javait, ne pedig javai birtokolják őt. - Május 22.

Bizonyára az lenne a legnagyobb csoda, ha Isten nem segítené azokat, akik az Ő szeretetéért mindenüket elhagyták. - Május 21.

Mikor az elöljáró parancsol valamit neked, nem tiltja meg, hogy az eszed is használd. - Május 20.

Olyan nagy bizalmunk legyen Istenben, hogy elhiggyük: hajó híján egy szál pallón is átszelhetjük a tengert. - Május 19.

Aki egy dolgot magáért a dologért és nem az Istenért szeret, az nem szereti Istent teljes szívből. - Május 18.

Aki szerzetbe akar lépni, tudja meg, hogy nem lesz ott maradandó és nyugodt lakhelye, ha nem lépi át a küszöböt mindkét lábával, azaz akaratával és értelmével. - Május 17.

Vigyázzanak az elöljárók, hogy keménységükkel ne idegenítsék el maguktól alárendeltjeiket, hisz a szigorúságnak már a gyanúja is árt. - Május 16.

Ha a gonosz lélek gonosz gondolatok rendkívüli támadásával ingerel a bűnre, akkor rendkívüli ellenszerrel, a szokásosakon felüli önként vállalt önmegtagadásokkal kell ellene védekeznünk. - Május 15.

A hálátlanság a legutálatosabb dolgok egyikre, minden bűn és baj oka, forrása és kezdete. - Május 14.

Menjünk elszántan előre, biztosan abban, hogy bármilyen keresztet is kell elviselnünk, az nem lesz Krisztus nélküli, és hogy az Ő segítsége - mely hatalmasabb minden ellenségünk cselszövésénél - mindig velünk lesz. - Május 13.

Jobban szeretném, hogy Isten szolgái inkább erényekben tűnjenek ki, mint számban, és inkább cselekedeteik, mint nevük és ruhájuk által különbözzenek a többiektől. - Május 12.

Felebarátaink segítésében az angyalokat kell utánoznunk, akik az emberek üdvösségének szolgálatában semmiféle tevékenységet nem mulasztanak el, azonban bármilyen sikert érjenek is el, semmit nem veszítenek boldog és örök békéjükből. - Május 11.

A nőkkel, még a lelkiekkel is, kerülni kell a bizalmasságot, mert a velük való bizalmasságból vagy füst vagy láng támad. - Május 10.

Akit elragad a harag keltette zúgolódás, helytelenül teszi, ha kivonja magát mások társaságából: ezeket a vétkeket nem meneküléssel, hanem ellenállással lehet legyőzni. - Május 9.

Aki titokban züllött és olyanok közt él, akik a becsületességben lelik örömüket, nem sokáig bír ott megmaradni. - Május 8.

Az ellen a vétek ellen kell különösen fegyvert ragadni, amelyről érzed, hogy a legjobban szorongat, és nem szabad addig visszavonulót fújni, míg Isten vezetésével le nem győzöd. - Május 7.

Három kétségtelen jele van egy jól rendezett szerzetesi háznak: a klauzúra, a külső tisztaság és a hallgatás pontos megtartása. - Május 6.

Isten éles szemű pénzváltó, a szeretetet inkább tettek, mint szavak szerint értékeli.* - Május 5.

Ha valaki az emberi ügyekben kevésbé gondosan jár el, az talán még joggal figyelmen kívül hagyható, de azt semmiképp sem lehet elviselni, ha a halhatatlan Istent hanyagul szolgálja. - Május 4.

Jobb az életszentség bizonyossága nélkül élni, s közben Istent és a felebarát üdvösségét szolgálni, mint a dicsőségről biztosítva azonnal meghalni. - Május 3.

Isten kettős úton vezet minket: az egyikre Ő maga oktat, ez rejtettsége miatt ismeretlen; a másikra vonatkozóan megengedi, hogy emberek mutassák meg nekünk. - Május 2.

Annak megítélésében, hogy mit válassz, nem szabad fennakadni külsőségeken, ami látható, hanem azt kell megfontolni, hogy hol végződnek. - Május 1.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /09/04

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /09

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /09/04/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /09/04/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták