Súgó

Ignáci Szikrák - isten szolgálata

Aki nagy dolgot akar tenni Isten szolgálatában, mindenek fölött attól óvakodjék, hogy túl okos ne legyen.* - Február 10.

Az Úr szőlőskertjében dolgozó munkások egyik lábának a földön kell lennie, a másiknak pedig fölemelve, hogy tovább folytassák útjukat.* - Február 14.

Aki Isten szolgálatát önmaga és a saját dolgai elé helyezi, annak Isten sokkal jobb tanácsot ad, mint amilyent magának adhatna, ha Isten szolgálatát saját megfontolásai mögé helyezné. - Március 1.

Aki nagyon fél az emberektől, az sohasem fog nagyot tenni Istenért. - Március 29.

Aki Isten szolgálatáért megfeledkezik magáról és saját kényelméről, arra Isten visel gondot. - Március 31.

Hogy az emberek jóakaratát Isten szolgálata iránt megnyerjük, mindenkinek mindenévé kell lennünk: ugyanis semmi sem ragadja meg a lelkeket annyira, mint ha szokásainkban és érdeklődésünkben hasonlítunk hozzájuk. - Április 5.

Ha valaki az emberi ügyekben kevésbé gondosan jár el, az talán még joggal figyelmen kívül hagyható, de azt semmiképp sem lehet elviselni, ha a halhatatlan Istent hanyagul szolgálja. - Május 4.

Jobban szeretném, hogy Isten szolgái inkább erényekben tűnjenek ki, mint számban, és inkább cselekedeteik, mint nevük és ruhájuk által különbözzenek a többiektől. - Május 12.

Ahol minden kedvezően folyik, gyanítani lehet, hogy az Isten szolgálatában való haladás kevésbé sikeres. - Június 8.

A jó szerzetes sajátossága, hogy Isten és nem a fejedelem szolgálatára buzdítja az embereket. Így mutatja meg, hogy a legjobban cselekedett, amikor ilyen Urat választott. - Július 1.

Semmi másra ne gondoljunk, csak Isten szolgálatára: Ő készségesen gondoskodik majd minden másról, amire szükségünk lesz. - Július 28.

Keveset számít, ha a világot hanyagul szolgálod, az azonban elviselhetetlen, ha Istent szolgálod hanyagul. - Augusztus 18.

Míg azokat szolgálom, akik az én Uramnak szolgái, úgy tekintem magam, mintha magának az Úrnak teljesítenék szolgálatot. - Szeptember 21.

Ritka a jó munkás, aki nem azt keresi, ami a magáé, hanem ami Jézus Krisztusé. - Szeptember 27.

Akit olyan nagy kötelezettség tart fogva Isten szolgálatára, mint titeket, az nem elégszik meg közönséges munkával és szolgálattal. - Október 7.

Hitvány, alávaló, elpuhult és tunya embernek tartsátok magatokat, ha csak egyvalaki is akad egy fejedelmi udvarban, aki egy földi fejeledelem kegyét hajhászva buzgóbban engedelmeskedik parancsainak, mint ti azért, hogy az égi Király kedveltjei legyetek. - December 25.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /02/06

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /02

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /02/06/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /02/06/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták