Súgó

Ignáci Szikrák - engedelmesség

Nem annak kell előrelátónak lennie, aki engedelmeskedik, hanem annak, aki parancsol. - Február 11.

Mégha kiskutyát rendelne is Isten vezetődül, akkor se ellenkezzél; szívesen kövesd mint Istentől rendelt vezéredet és életmesteredet.* - Március 22.

Mikor az elöljáró parancsol valamit neked, nem tiltja meg, hogy az eszed is használd. - Május 20.

Azokat, akik bár ténylegesen teljesítik elöljárójuk parancsait, de ezt kelletlenül és benső egyetértés nélkül teszik, a leghitványabb rabszolgák közé kell számítani. - Június 5.

Méltán van megtiltva az előírtakon felüli, nyilvános, önként vállalt önmegtagadás szokása: egyrészt emlékeztetőül, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozatok, másrészt azért, hogy esztelenül ne dicsőíthessük magunkat. - Június 9.

Azok, akik csak akaratukkal engedelmeskednek, értelmük pedig még vonakodik, csak fél lábbal vannak a szerzetesi életben. - Június 15.

A gonosz lélek sok örömöt talál abban a lélekben, amely tanácsot nem kérve halad előre, anélkül, hogy ellenőrzése alatt tartaná az, akinek irányítania kellene; minél magasabbra törekszik tehát az ilyen, annál nagyobbat fog esni. - Június 24.

Ebben a házban ismeretlen az „Akarom” és „Nem akarom”.* - Augusztus 21.

Az engedelmesség leghelyesebb módja, ha buzgóságban nem vársz sem a legmagasabb parancs kényszerítő erejére, sem a rendelkezés közzétételére. - Szeptember 6.

Ha a megkülönböztetés ritka és nehezen megtanulható dolognak tűnik számotokra, folyamodjatok az engedelmességhez, amellyel biztonsággal pótoljátok a megkülönböztetés hiányát. - Október 1.

Nem szabad tekintettel lennünk arra, hogy az elöljáró kiváló, középszerű vagy teljesen jelentéktelen ember-e, mert ez a megkülönböztetés elveszi az engedelmesség erejét. - November 5.

A Katolikus Egyházzal annyira egységben kell lennünk, hogy ha valamit, ami a szemünkben fehérnek tűnik, feketének határoz meg, azt nekünk is hasonlóképpen feketének kell mondanunk.* - November 15.

Nagy tévedésben vannak, akik az önszeretettől elvakulva engedelmesnek tartják magukat, miután elöljárójukat valamilyen módon rábírták arra, amit maguk akartak. - December 5.

Az elöljárónak nem azért kell szót fogadni, mert okossággal, jósággal vagy bármely más isteni ajándékkal van felékesítve és felruházva, hanem egyedül azért, mert Istent képviseli. - December 9.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /08/01

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /08

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /08/01/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /08/01/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták