Súgó

Ignáci Szikrák - Január

Ha olyasmit kérnek tőled, amit károsnak gondolsz, járj el úgy, hogy a kérést visszautasítod, de a kérelmezőt barátodként megőrzöd. - Január 31.

Néhány esetben jobb hallgatni, mint beszélni: nincs ott szükség ékesszólásra, ahol az igazság önmagáért beszél. - Január 30.

Ne bízzunk tartós szerencsében: akkor féljünk leginkább, amikor minden kedvünk szerint történik. - Január 29.

Ha az Isten által teremtett összes jó dolgot a mérleg egyik serpenyőjébe tennénk, a másikba pedig börtönt, bilincseket és gyalázatot helyeznénk, amazokat semmivel sem szabadna többre becsülni ez utóbbiaknál. - Január 28.

Veszélyes dolog, ha azt akarjuk, hogy mindenki ugyanazon az úton haladjon; s még rosszabb, ha másokat önmagunkhoz mérünk.* - Január 27.

A viszálykodás elkerülése nemcsak nagylelkű és a keresztény békességhez méltó dolog, hanem gyümölcsöző is. - Január 26.

Amikor az ördög kegyetlenebbül akar megtámadni és zaklatni egy embert, leginkább éjszaka munkálkodik. - Január 25.

Semmi sem áll ellen hosszan az igazságnak: lehet támadni, de sohasem lehet legyőzni. - Január 24.

Sokkal több veszély rejtőzik a kis bűnök könnyedén vételében, mint a nagy bűnökében. - Január 23.

Időnként az ördög annyira megkínozza az embert, hogy az szinte eszét veszti: ezért van az, hogy néha a természetnek vagy betegségnek tulajdonítjuk azt, amit kísértésnek kellene tartanunk. - Január 22.

Ha lehetséges lenne, hogy valaki, aki Istent szereti, saját hibáján kívül elkárhozzék, akkor könnyebb volna számára elviselni a pokol összes kínját, mint hallani a káromkodásokat, amelyekkel a kárhozottak Istent átkozzák. - Január 21.

Nemcsak Istenre kell tekintettel lennünk, hanem az emberekre is az Ő kedvéért. - Január 20.

Elviselhetetlen lenne számomra az élet, ha találnék a lelkemben bármi olyan rejtőzködő dolgot, ami emberi és nem teljesen isteni. - Január 19.

Aki buzgó, csodálatos módon rövid idő alatt az erény olyan fokára szárnyal, ahová a lusta sok év alatt sem képes elérni. - Január 18.

Istent elhagyni Isten kedvéért nem veszteség, hanem nagy nyereség a lélek mérlegén.* - Január 17.

A hiúság és önteltség vétkei a tudatlanságból és a vak önszeretetből származnak. - Január 16.

Ó, én Istenem! Bárcsak ismernének Téged az emberek! - Január 15.

Csak az hiheti magáról, hogy méltó a szerzetes névre, aki nemcsak a világtól, hanem önmagától is teljesen szabad. - Január 14.

Minél jobban elkötelezed magad Istennek és minél teljesebb szívvel adod át magad legfőbb fölségének, annál inkább megtapasztalod bőkezűségét. - Január 13.

Az a szeretet és kedvesség, amely nem párosul igazsággal, nem szeretet és kedvesség, hanem csalárdság és hiúság. - Január 12.

Az isteni jóság sajátossága, hogy azt védelmezi leginkább, amit az ördög a legélesebben támad. - Január 11.

Bőkezű az Isten: az ő kezéből megkapom, amit az emberek kezében nem találok; ha ezek nem is adnak semmit, Istentől mindent el fogok nyerni. - Január 10.

Sokkal inkább kell törekedned bensőd megfékezésére, mint a testére; a szellem megtörésére, mint a csontokéra. - Január 9.

Semmi Istenhez méltót sem lehet tenni anélkül, hogy a föld fel ne bolydulna és a pokol seregei fel nem kelnének. - Január 8.

Mindenki legyen meggyőződve arról, hogy annyira fog előrehaladni a lelkiéletben, amennyire félreteszi az önszeretet és a saját jólétével való törődést.* - Január 7.

Egyetlen ritka és kiváló cselekedet sokkal többet ér ezer közönségesnél. - Január 6.

Helytelen dolog veszélyes ügyeket fiatalok erejére bízni.* - Január 5.

Az éghajlat változása nem változtatja meg az erkölcsöket: ha a tökéletlen ember magát meg nem tagadja, akkor aligha lesz jobb másutt, mint itt volt. - Január 4.

Hiába vesztegeti a fáradtságot az, aki mások erkölcsét akarja megjavítani és nem önmagán kezdi. - Január 3.

Cselekvéseid első szabály ez legyen: Úgy bízz Istenben, mintha ügyeid sikere teljesen tőled függne és egyáltalán nem Istentől; mégis úgy vesd latba értük minden erőfeszítésedet, mintha te semmit sem tennél, hanem egyedül Isten. - Január 2.

Mindent Isten nagyobb dicsőségére!* - Január 1.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /09/14

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /09

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /09/14/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /09/14/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták