Súgó

Ignáci Szikrák - cselekvésmód

Egyetlen ritka és kiváló cselekedet sokkal többet ér ezer közönségesnél. - Január 6.

Semmi Istenhez méltót sem lehet tenni anélkül, hogy a föld fel ne bolydulna és a pokol seregei fel nem kelnének. - Január 8.

Soha ne tégy, se ne mondj semmit, míg előbb meg nem gondoltad, tetszik-e az Istennek, használ-e neked, épülésére válik-e embertársadnak. - Február 9.

Aki sikeresen akarja a rábízott feladatot véghezvinni, magát alakítsa a feladathoz, s nem a feladatot magához. - Február 19.

Óvakodj attól, hogy bárki cselekedetét elítéld. Vedd figyelembe felebarátod szándékát, amely gyakran őszinte és ártatlan, habár cselekedete külsőre gyakran rossznak tűnik. - Április 17.

Többet ér a kevés, amely jól megalapozott és biztos, mint a sok, amely kétséges és bizonytalan. - Április 29.

Azokra vár a mennyekben a legértékesebb korona, akik minden munkájukat a tőlük telhető legnagyobb szorgalommal végzik. Mert nem elég önmagukban jó dolgokat tenni, jól is kell azokat tenni. - Május 30.

A gonosz lélek sok örömöt talál abban a lélekben, amely tanácsot nem kérve halad előre, anélkül, hogy ellenőrzése alatt tartaná az, akinek irányítania kellene; minél magasabbra törekszik tehát az ilyen, annál nagyobbat fog esni. - Június 24.

Nagy de ritka művészet sokat tenni, sok emberrel együttműködni, s mindamellett sem önmagunktól, sem Istentől el nem térni. - Július 6.

Jó tevékenységeidben és szent gyakorlataidban legfőbb ellenségedként kerülj minden langyosságot és lustaságot. - Augusztus 1.

Különösen közérdeklődésnek örvendő ügyekben – amelyek sokak megfigyelését és kritikáját magukra vonják – nem szabad belefogni, hacsak előre nem láthatók az eszközök, melyek célra vezetnek. - Augusztus 6.

Úgy tegyünk mindent, hogy dicséret keresése távol legyen cselekedetünktől: de olyan legyen minden tettünk, hogy abban semmit se lehessen joggal kifogásolni. - Augusztus 9.

Kerüld a makacsságot, de ha egyszer valami jót elkezdtél, ragaszkodj hozzá, hogy attól se gyalázatos futás, se kétségbeesés el ne távolítson. - Augusztus 17.

Semmit sem szabad elvetni, ha önmagában nem rossz, valamely visszaélés miatt; különben az Isten dicsőségének nagy növekedéséhez vezető utat zárnánk el. - Augusztus 24.

Előre látni, mit kell majd tennünk, és megítélni, amit megtettünk – ezek a helyes cselekvés legmegbízhatóbb szabályai.* - Szeptember 13.

Javasolja bár minden ember és minden érv, hogy megtegyünk egy dolgot, mégse kezdjünk bele addig, amíg előbb imádságban nem kértünk tanácsot Istentől. - Szeptember 16.

A tapasztalat arra tanít, hogy ahol sok az ellentmondás, ott nagyobb eredmény várható. - November 30.

Semmire sem szabad vállalkozni anélkül, hogy előbb Istentől tanácsot ne kérnénk. - December 17.

Senkit se sértünk meg, legkevésbé azokat, akik ha ellenségünkké válnak, Isten szolgálatában és a közjó előmozdításában akadályozhatnának. - December 21.

Az ártatlanság és életszentség sokra képes ugyan önmagában és messze fölülmúl minden egyéb dolgot; mégis, ha okossággal és az emberekkel való bánásmód művészetével nem párosul, hiányos és erőtlen. - December 24.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /08/04

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /08

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /08/04/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /08/04/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták