Súgó

Ignáci Szikrák - aszkézis – buzgóság

Aki buzgó, csodálatos módon rövid idő alatt az erény olyan fokára szárnyal, ahová a lusta sok év alatt sem képes elérni. - Január 18.

Helytelenül fordítjuk szakadatlan imádságra azt a buzgóságot, melyet a ragaszkodások megfékezésére kellene fordítanunk.* - Február 4.

Semmiképp se gondoljuk, hogy a vallásos buzgóságtól vonjuk el azt, amit a természet szükségleteire fordítunk. - Április 10.

Vigyázzatok, hogy a világ fiai nagyobb gondot és buzgóságot ne fordítsanak a mulandó dolgok megszerzésére, mint ti az örökkévalókéra. - Április 28.

Jézus Krisztus szerelmére könyörgök, felejtsétek el a mögöttetek lévő dolgokat, és - mintha most vágnátok neki először az oly hosszú utazásnak - buzgón, fáradhatatlan előrehaladással járjátok az erények útját. - Május 27.

Ha egy katona háború idején hősiesebben harcol, hogy mulandó dicsőséget és zsákmányt nyerjen, mint ti, hogy derekasan kivívott győzelmetekből a mennyek országában örök dicsőséget szerezve diadalmaskodjatok, akkor sem névleg, sem szívetek szerint nem vagytok Krisztus katonái. - Május 29.

Leginkább azt szeretném, hogy mindnyájan lángoljatok az Isten dicsőségéért és a felebarát üdvösségéért való buzgóságtól, valamint Krisztus, a mi Megváltónk iránti tiszta és őszinte szeretettől. - Május 31.

A lélek betegségei származhatnak akár lanyhaságból, akár túlságos buzgalomból. - Szeptember 26.

Amikor egy idomítatlan és fékezhetetlen lóra erejét meghaladó terheket raknak, akkor sarkantyúzzák ugyan, de meg nem zabolázzák.* - Október 2.

Menjetek, és gyújtsátok lángra a világot! - Október 6.

Gyakorlatból és tapasztalatból fogjuk megtanulni, hogy nem a restek és a lanyhák, hanem az Isten szolgálatában buzgók és serények élvezik a lelki békét és nyugalmat. - December 2.

A szerzetesközösségek fennmaradása szinte teljesen az eredeti szellem megőrzésétől függ. - December 3.

Mindenki azokat állítsa maga elé követendő példának, akik buzgóságban és nagylelkűségben kitűnnek.* - December 10.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /12/27

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /12

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /12/27/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /12/27/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták