Súgó

Ignáci Szikrák - üdvösség

Aki mások üdvén munkálkodik, azt mindig sokkal hathatósabban segíti az alázatos szerénység, mint a tekintély, és sokkal gyorsabban győz engedve, mint hadakozva. - Március 18.

Egyetlen ember üdvössége legyen több számodra a világ összes gazdagságánál. - Március 19.

Sokkal jobb megszerezni egy jó dolognak csupán egy morzsáját biztonságosan, mint százat nyerni üdvösségünk kockáztatásával. - Március 24.

Annak érdekében, hogy egy ember természetes adottságai a lelkek üdvösségére szolgálhassanak, az erénynek belülről kell mozgásba hoznia ezeket, és onnan kiindulva a feladatok helyes végzésére irányítania.* - Április 2.

Jobb az életszentség bizonyossága nélkül élni, s közben Istent és a felebarát üdvösségét szolgálni, mint a dicsőségről biztosítva azonnal meghalni. - Május 3.

Felebarátaink segítésében az angyalokat kell utánoznunk, akik az emberek üdvösségének szolgálatában semmiféle tevékenységet nem mulasztanak el, azonban bármilyen sikert érjenek is el, semmit nem veszítenek boldog és örök békéjükből. - Május 11.

Milyen kevesen vannak, akik üdvösségükre fordítják Jézus Vérének ajándékát! - Június 2.

Ugyanazokkal a fegyverekkel kell küzdenünk a gonosz lélek ellen üdvösségünk érdekében, mint amelyekkel ő visszaél a mi romlásunkra. - Június 10.

Semmi kívánatosabb és örömtelibb dolog nem történhet, mint meghalni Krisztusért és felebarátunk üdvösségéért. - Július 31.

A felebarátunk üdvösségéért való fáradozásban szükségünk van tekintélyre, de olyanra, amelyben semmi sincs a világ hiú tekintélyéből. - Augusztus 16.

Talán azért helyezett téged Isten a világra, hogy úgy élj itt, mintha sem mennyország, sem pokol nem volna? Vagy oly könnyű üdvözülni, hogy gondot sem kell reá fordítani? - Augusztus 26.

Mily nagy veszélybe kerül az üdvösség és ártatlanság azok között a szélvészek és viharok között, amelyeket egyik pillanatban a javak és gazdagság, másik pillanatban a tisztelet és dicsőség, ismét másikban pedig a gyönyör dühöngő forgószele támaszt. - Október 8.

Mikor az erény megszerzésén fáradoztok, egyúttal a felebarát üdvéről is gondoskodtok. - Október 22.

Mindig emlékeznünk kell arra, hogy mindaddig, amíg el nem érkezünk mennyei hazánkba, addig zarándokok vagyunk, és hogy útközben a fogadókat és vidékeket ne szeressük meg annyira, hogy elfelejtsük, hová is tartunk, vagy hogy elveszítsük a végső cél iránti szeretetünket. - December 26.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /01/22

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /01

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /01/22/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /01/22/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták