Súgó

Ignáci Szikrák - December

Ha a gonosz lélek valakinél finom lelkiismeretre talál, megpróbálja még sokkal finomabbá tenni, és az aggodalmaskodás szélsőséges fokára juttatni, hogy akit így nyomorultul összezavart, végül a lelki fejlődés útjától letérjen. - December 1.

Gyakorlatból és tapasztalatból fogjuk megtanulni, hogy nem a restek és a lanyhák, hanem az Isten szolgálatában buzgók és serények élvezik a lelki békét és nyugalmat. - December 2.

A szerzetesközösségek fennmaradása szinte teljesen az eredeti szellem megőrzésétől függ. - December 3.

Minél inkább elkülönül és magágyba vonul a lélek, annál alkalmasabbá teszi magát arra, hogy Teremtőjét keresse és megtalálja.* - December 4.

Nagy tévedésben vannak, akik az önszeretettől elvakulva engedelmesnek tartják magukat, miután elöljárójukat valamilyen módon rábírták arra, amit maguk akartak. - December 5.

Hogy a lélek előre haladhasson a lelki élet útján, az ellentétes irányba kell mennie ahhoz képest, amerre az ellenség csalogatni próbálja.* - December 6.

Ellenségünk semmivel sem oltja ki jobban a szeretetet, mint az erényben való mértéktelen és meggondolatlan előrehaladással. - December 7.

Máriának nagyobb fájdalmat okoz, ha Egyszülöttjét az emberek bűnnel megbántják, mint amikor ugyanőt keresztre feszítették. - December 8.

Az elöljárónak nem azért kell szót fogadni, mert okossággal, jósággal vagy bármely más isteni ajándékkal van felékesítve és felruházva, hanem egyedül azért, mert Istent képviseli. - December 9.

Mindenki azokat állítsa maga elé követendő példának, akik buzgóságban és nagylelkűségben kitűnnek.* - December 10.

Nehezebb a lelket megfékezni, mint a testet sanyargatni. - December 11.

A hanyagság és lanyhaság mindig szomorúvá teszi a munkát a lusta számára. - December 12.

Légy bizonyos afelől, hogy Isten mindig kész a bőkezűségre, csak mibennünk mélységes alázatot találjon. - December 13.

Sok, gyakran jó dolgot is elhagyhatunk és sok olyat is megtehetünk (csak bűn ne legyen!), amit egyébként nem tennénk meg, azon emberek vélekedése miatt, akiknek hasznára szeretnénk lenni. - December 14.

Hallgatni könnyebb, mint beszélni. - December 15.

Az önmegtagadásban gyakorlott embernek elég egy negyedóra, hogy az imában Istennel egyesüljön. - December 16.

Semmire sem szabad vállalkozni anélkül, hogy előbb Istentől tanácsot ne kérnénk. - December 17.

Az igazság mindig a saját fényével világít, míg a hazugság a sötétségben rejtőzik, de a valóság puszta jelenléte elég a sötétség eloszlatásához. - December 18.

Amennyire csak tudtok, vigyázzatok arra, hogy jóindulattal tekintsetek egymásra, hogy így egymást szeressétek.* - December 19.

Ha úgy tűnik, valakinél nem használ a jó szó, a vele szemben alkalmazott szigorúság példaként szolgáljon mások hasznára. - December 20.

Senkit se sértünk meg, legkevésbé azokat, akik ha ellenségünkké válnak, Isten szolgálatában és a közjó előmozdításában akadályozhatnának. - December 21.

Úgy kell bűnbánatot tartani, hogy szívünkben töredelmet gyakoroljunk, szánkkal bűneinket megvalljuk, cselekedetünkkel pedig elégtételt nyújtsunk. - December 22.

A Szentlélek, aki választásra indít, kiegészítve könnyedén hiánytalanná teszi a választás egész rendjét és módját. - December 23.

Az ártatlanság és életszentség sokra képes ugyan önmagában és messze fölülmúl minden egyéb dolgot; mégis, ha okossággal és az emberekkel való bánásmód művészetével nem párosul, hiányos és erőtlen. - December 24.

Hitvány, alávaló, elpuhult és tunya embernek tartsátok magatokat, ha csak egyvalaki is akad egy fejedelmi udvarban, aki egy földi fejeledelem kegyét hajhászva buzgóbban engedelmeskedik parancsainak, mint ti azért, hogy az égi Király kedveltjei legyetek. - December 25.

Mindig emlékeznünk kell arra, hogy mindaddig, amíg el nem érkezünk mennyei hazánkba, addig zarándokok vagyunk, és hogy útközben a fogadókat és vidékeket ne szeressük meg annyira, hogy elfelejtsük, hová is tartunk, vagy hogy elveszítsük a végső cél iránti szeretetünket. - December 26.

Azok, akik túlságosan óvatosak, ritkán fognak az isteni dolgokban valami nagy és hősies dologra vállalkozni; ezekhez ugyanis nem mer nyúlni az, aki minden jelentéktelen, esetleg előforduló nehézségtől megijed. - December 27.

A már megvitatott és eldöntött dolgoknak az éjszaka adja meg az utolsó tanácsot. - December 28.

Amennyire csak lehetséges, ne férkőzzön házatokba a lustaság, ami minden bajnak a forrása. - December 29.

Amint az, aki törekszik elvetni a rossz gondolatokat, nagy jutalmat kap a mennyben, úgy az, aki nem egyezik bele a jó sugallatokba, annak a nagy veszélynek teszi ki magát, hogy súlyos bűnökbe eshet. - December 30.

Dicséret és hála Teremtő Istenünknek, akinek végtelen bőkezűségéből és jóságából túlárad minden jónak teljessége és kegyelme. - December 31.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /09/04

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /09

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /09/04/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /09/04/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták