http://szikrak.jezsuita.hu/image.php?d=03/06 Ignáci szikrák: tudás – tudomány
Súgó

Ignáci szikrák: tudás – tudomány

Aki nagy dolgot akar tenni Isten szolgálatában, mindenek fölött attól óvakodjék, hogy túl okos ne legyen. * - Február 10.

Még ha Isten dicsősége szempontjából teljesen egyforma volna is, csupán hogy Krisztust hívebben kövessük, inkább kellene választanunk ővele a szegénységet, megvetést és a tudatlanság látszatát, mint a gazdagságot, tiszteletet és a tudományosság hírét.  * - Február 16.

Kevesebb tudást, több erényt! - Március 07.

Semmiféle társalgásból vagy érvelésből nem tanulunk annyit, mint az alázatos Istenhez fordulásból. - Július 17.

Akik nemesi származásuknál, képzettségüknél vagy tehetségüknél fogva kitűnnek, azoknak az önmegtagadásban is gyakorlottabbaknak kell lenniük a többieknél, különben többet ártanak, mint a nem nemesek és tanulatlanok. - Augusztus 02.

A nagyon erényes emberek – bár tanulságuk kevés segítséget jelent felebarátaiknak – ékesszólóan prédikálnak és megjelenésükkel hathatósabban veszik rá az embereket a jó életre, mint ahogyan szónoki jártasságukkal tehetnék a magasan képzett emberek. - Szeptember 01.

Kívánd, hogy mindenki oktalannak tartson, hogy így Isten bölcsnek tekintsen. - Szeptember 05.

A Szentlélek ajándékainak mind a befogadására, mind a továbbadására sokkal alkalmasabb a jó élet, mint a tudomány. - Október 04.

A lélek vágyát nem a tudás bősége elégíti ki, hanem a dolgok benső érzékelése és ízlelése.* - November 01.

Az igazán okos emberekre az jellemző, hogy nem bíznak a saját okosságukban, különösen saját ügyeikre vonatkozóan, amelyekben aligha lehet jó bíró egy olyan ember, akinek elméje nyugtalan. - November 23.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Valamennyi szikrát megkeresheted a http://szikrak.jezsuita.hu/HH/NN formátummal. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/12/11

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/12

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/tema/választás

Választhatsz véletlen szikrát is a http://szikrak.jezsuita.hu/veletlen oldalon.

Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/12/11/txt

Jezsuiták