http://szikrak.jezsuita.hu/image.php?d=03/06 Ignáci szikrák: lelkivezetés
Súgó

Ignáci szikrák: lelkivezetés

Veszélyes dolog, ha azt akarjuk, hogy mindenki ugyanazon az úton haladjon; s még rosszabb, ha másokat önmagunkhoz mérünk.* - Január 27.

Nem mindenkinek hasznos az, ami önmagában véve nagyon jó; arra kell ügyelni, hogy a körülmények jelen követelményei szerint kinek-kinek mi válik a leginkább hasznára. - Április 18.

Mindent, amit a lelkivezető akarata és egyetértése nélkül tesznek, hiúságnak kell tulajdonítani, nem erénynek. - Április 30.

Isten kettős úton vezet minket: az egyikre Ő maga oktat, ez rejtettsége miatt ismeretlen; a másikra vonatkozóan megengedi, hogy emberek mutassák meg nekünk. - Május 02.

Nem mi vagyunk testünk urai, hanem Isten; épp ezért nem lehet a testi önmegtagadásokat mindenki számára ugyanazon mérték szerint osztani. - Május 24.

A jó lelkivezetőnek sok minden fölött szemet kell hunynia, mintha nem tudna róla: ha aztán ura lett az akaratnak, arra hajlítja az erényekben kezdőt, amerre akarja. - Július 02.

Ó, mekkorát csalódnak azok, akik – azt gondolva magukról, hogy telve vannak jó szellemmel – a lelkek vezetésére áhítoznak! - Július 03.

Igen veszélyes dolog ugyanazon az ösvényen vezetni mindenkit a tökéletesség felé: az ilyen nem érti, mily különbözőek és sokfélék a Szentlélek ajándékai. - Július 04.

Azoknak, akik mások lelkével törődnek, semmi másra sincs olyan nagy szükségük, mint a megkülönböztetés lelkületére, különben, míg mások üdvösségéről gondoskodnak, veszélyeztetik a sajátjukat. - Augusztus 20.

Azokkal szemben, akik még gyengék az erényben, a legkevésbé sem szabad keményeknek lennünk, nehogy ebből származó bizalmatlanság sokkal több rosszat szüljön, mint amennyi jót a kemény szemrehányástól remélni lehet. - Szeptember 09.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Valamennyi szikrát megkeresheted a http://szikrak.jezsuita.hu/HH/NN formátummal. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05/07

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/tema/választás

Választhatsz véletlen szikrát is a http://szikrak.jezsuita.hu/veletlen oldalon.

Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05/07/txt

Jezsuiták