http://szikrak.jezsuita.hu/image.php?d=03/06 Ignáci szikrák: imádság
Súgó

Ignáci szikrák: imádság

Helytelenül fordítjuk szakadatlan imádságra azt a buzgóságot, melyet a ragaszkodások megfékezésére kellene fordítanunk.* - Február 04.

Tapasztalatból tudom, hogy akik rabjai lettek a túl hosszú elmélkedéseknek, nyitottabbak a gonosz lelkek szemfényvesztéseire, és kezelhetetlenekké válnak.   - Február 20.

Manrézában Isten vezetésével egy óra alatt többet tanulunk, mint amire bárhol az összes tudósok együttvéve tanítani tudnának.* - Március 12.

Siker és szárazság egyaránt veszélyes azok számára, akik az imádságra adták magukat: az egyiktől hajlamos felfuvalkodottá válni a lélek, a másik pedig könnyen unalmat vált ki belőle. - Május 23.

Aki az imádságnak szentelte magát, ne csüggedjen el a szárazságban, és ne bízza el magát a vigasz idején: a szárazságban gondoljon azokra a kegyelmekre, melyeket korábban élvezett; az áhítatot érezve pedig fontolja meg, hogy ez a kegyelem az Istentől ingyen kapott alamizsna.* - Július 13.

Aki hajlamai felett uralkodik, több hasznot nyer egy negyedórai elmélkedésből, mint az éretlen a több óráig tartó imából. - Július 29.

Az ördög mindennapos ravaszságai ellen alkalmas eszköz, ha naponta előre megállapított időkben őrséget tartunk, magunkba szállunk, minden szavunkat, tettünket és gondolatunkat Isten előtt igen gondosan megvizsgáljuk.* - Szeptember 10.

Javasolja bár minden ember és minden érv, hogy megtegyünk egy dolgot, mégse kezdjünk bele addig, amíg előbb imádságban nem kértünk tanácsot Istentől. - Szeptember 16.

Az elmélkedés és az Istennel folytatott társalgás korlátozza a szabados természet erőit és féken tartja ösztönzéseit. - Szeptember 17.

Felebarátunk megsegítésének terve, mely minden területre kiterjed, a szent vágyakozásokból és imádságokból áll össze. - Október 05.

A gonosz lélek gyakran törekszik arra, hogy az elmélkedésre vagy imádságra szánt időt megrövidítse.* - November 03.

Szokásunkká kell válnia, hogy Isten jelenlétét lássuk mindenben, és ne csak akkor emeljük hozzá értelmünket, amikor imádkozunk. - November 27.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Valamennyi szikrát megkeresheted a http://szikrak.jezsuita.hu/HH/NN formátummal. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/11/09

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/11

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/tema/választás

Választhatsz véletlen szikrát is a http://szikrak.jezsuita.hu/veletlen oldalon.

Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/11/09/txt

Jezsuiták