Súgó

Ignáci Szikrák - Június

Törekedjetek lankadatlan erővel elérni a célt, amelyre meghívásotok szól, hiszen ezért kaptatok Istentől oly sok segítséget és eszközt. - Június 1.

Milyen kevesen vannak, akik üdvösségükre fordítják Jézus Vérének ajándékát! - Június 2.

Nemcsak egymást kell állandóan kedvelnetek és szeretnetek, hanem ezt a szeretetet másokkal is meg kell osztanotok. - Június 3.

Igen kevesen látják be, mit tenne értük Isten, ha teljesen átengednék magukat neki. - Június 4.

Azokat, akik bár ténylegesen teljesítik elöljárójuk parancsait, de ezt kelletlenül és benső egyetértés nélkül teszik, a leghitványabb rabszolgák közé kell számítani. - Június 5.

Amint testi és lelki erőnkkel visszaéltünk, amikor Isten törvénye ellen cselekedtünk, úgy fordítsuk most, miután a bűnbánat által a kegyelmet visszaszereztük, ugyanazokat az erőket az élet megjobbítására. - Június 6.

A bölcs emberhalásznak – annak érdekében, hogy mindenkit megnyerjen – mindenkire rá kellene hangolódnia, akkor is, ha próbálkozásai kevés sikert aratnak. - Június 7.

Ahol minden kedvezően folyik, gyanítani lehet, hogy az Isten szolgálatában való haladás kevésbé sikeres. - Június 8.

Méltán van megtiltva az előírtakon felüli, nyilvános, önként vállalt önmegtagadás szokása: egyrészt emlékeztetőül, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozatok, másrészt azért, hogy esztelenül ne dicsőíthessük magunkat. - Június 9.

Ugyanazokkal a fegyverekkel kell küzdenünk a gonosz lélek ellen üdvösségünk érdekében, mint amelyekkel ő visszaél a mi romlásunkra. - Június 10.

Azoknak, akiket a természet nagylelkűsége a világba a legszerencsésebb sorba emelt volna, nagyobb sikerük van az Isten dicsőségének hathatós előremozdításban is.* - Június 11.

A saját hibáinkon kívül ellenünk tomboló vihar a közeljövőben bekövetkező sikernek az előjele. - Június 12.

Az üldöztetés az a fújtató, mely erényünk lángját éleszti: ha hiányozna – amitől Isten mentsen – erényünk elsatnyulna, és nem töltené be megfelelően a feladatát. - Június 13.

Uram, mit akarok, mit akarhatok rajtad kívül? - Június 14.

Azok, akik csak akaratukkal engedelmeskednek, értelmük pedig még vonakodik, csak fél lábbal vannak a szerzetesi életben. - Június 15.

Nézzétek szívbeli és mély szomorúsággal, mily Isten iránti tudatlanságban élnek mindenfelé a nemzetek. - Június 16.

Minden erőfeszítésünkkel azon kell munkálkodnunk, hogy amit követünk, el is érjük, minthogy pedig a tökéletességhez vezető útra léptünk, azt kell elérnünk, ami a legtökéletesebb. - Június 17.

Nincs a földön az emberrel szemben ádázabb, hevesebb és kitartóbb vadállat a gonosz léleknél, amely gonosz és makacs értelmének vágyát romlásunkra elégíti ki.* - Június 18.

Egyetlen emberrel, még a legelvetemültebbel sem lehet Isten dolgairól beszélni anélkül, hogy ebből igen nagy haszon ne származnék. - Június 19.

Sose csiklandozd senki fülét oly nagy ígéretekkel, amelyeket nem lehet megfelelően teljesíteni. - Június 20.

Mások hiányosságainak túlságos gyűlölete inkább elidegenedést, mint az élet megjobbítását eredményezi, és ahelyett, hogy segítené, inkább menekülésre készteti az embereket. - Június 21.

Az önsanyargatások közt azokat kell többre becsülni, amelyek élesebb fájdalmat, de kevesebb kárt okoznak: ezekkel ugyanis érzékenyebben és tartósabban is sanyargathatjuk a testet. - Június 22.

Semmit sem szabad cselekednünk vagy írnunk, amiből gyűlölet vagy keserűség származhat. - Június 23.

A gonosz lélek sok örömöt talál abban a lélekben, amely tanácsot nem kérve halad előre, anélkül, hogy ellenőrzése alatt tartaná az, akinek irányítania kellene; minél magasabbra törekszik tehát az ilyen, annál nagyobbat fog esni. - Június 24.

Keveset beszélj, sokat hallgass. - Június 25.

Aki Istent hordozza szívében, mennyországot hord magában. - Június 26.

A legrövidebb, s többnyire egyedüli út az életszentségre: visszaborzadni mindattól, amit a világ szeret és amihez ragaszkodik. - Június 27.

A haladás mértékét nem az ember kinézetéből, gesztusaiból, természetének közvetlenségéből vagy a magány szeretetéből kell megítélni, hanem abból, hogy mennyi erőt fejt ki önmaga ellen.* - Június 28.

Amilyen hasznos egy buzgó embernek a kívülállókkal folytatott beszélgetése, ha a társalgás jó, épp oly káros, ha léha. - Június 29.

Nagy segítség a haladásban, ha van egy barátod, akinek megengeded, hogy rámutasson gyengeségeidre. - Június 30.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /12/05

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /12

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /12/05/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /12/05/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták