Súgó

Ignáci szikrák: április

Azoknak, akik előkelők és jól képzettek, előbbre való és fontosabb megtanítani önmaguk, valamint minden feltűnés és tisztelet megvetését, mint a testi önmegtagadást. - április 01.

Annak érdekében, hogy egy ember természetes adottságai a lelkek üdvösségére szolgálhassanak, az erénynek belülről kell mozgásba hoznia ezeket, és onnan kiindulva a feladatok helyes végzésére irányítania.* - április 02.

Szűkszavúnak kell lennünk a beszédben, és türelmesnek a hallgatásban mindenkivel, különösen az alárendeltekkel szemben. Figyelmesen kell hallgatnunk, míg feltárják lelkük összes érzését. - április 03.

Egyetlen helyes ambíció létezik: Istent szeretni és e szeretet jutalmául a szeretetben növekedni. - április 04.

Hogy az emberek jóakaratát Isten szolgálata iránt megnyerjük, mindenkinek mindenévé kell lennünk: ugyanis semmi sem ragadja meg a lelkeket annyira, mint ha szokásainkban és érdeklődésünkben hasonlítunk hozzájuk. - április 05.

Senki se hívja magát Krisztus barátjának, hacsak nem szereti gyengéden a lelkeket, akiket Ő vére ontásával váltott meg. - április 06.

A jogosnál gyakoribb büntetés inkább türelmetlen, mintsem fegyelmet kívánó elöljáróról tesz tanúságot. - április 07.

Amikor azért mennek hozzád emberek, hogy az idejüket múlassák, a halálról, ítéletről és hasonló kemény dolgokról beszélj nekik, melyek az ilyenek fülében - még ha különben közönyösek is - rettenetesen csengenek; így használsz nekik és magadnak is: mert vagy megjavulnak, vagy a jövőben nem rabolják el idődet. - április 08.

Csodálatos békességben vagyok a világgal, míg a vidék nyelvét nem értvén semmi háborúságot sem okozok a világnak: de engedd csak meg, hogy nyílt csatatérre lépjek, meglátod, az egész város rögtön ellenem támad, én pedig minden oldalon harcolok. - április 09.

Semmiképp se gondoljuk, hogy a vallásos buzgóságtól vonjuk el azt, amit a természet szükségleteire fordítunk. - április 10.

Aki az Úr szőlőjének művelésére indul, alázatossággal és önmegtagadással készítse megának az utat a magasra és fenségesre; akkor áll ugyanis biztonsággal egy épület, ha az alázatosság alapjára támaszkodik. - április 11.

Nem szabad tartózkodnunk az Angyalok Kenyerétől, csak mert édes érzelmeket nem tapasztalunk: ez olyan volna, mintha valaki éhen akarna pusztulni, mert kenyeréhez nincsen méze. - április 12.

Az él boldogan, aki -  amennyire lehetséges -  értelmét folyamatosan Istenben és Istent szüntelenül értelmében forgatja. - április 13.

Akiket szilárd lelkük és férfias erényük miatt erősnek ismerünk, annyival szigorúbban kell büntetnünk a kisebb hibák miatt is, amennyivel jobban szeretjük őket. - április 14.

Semmi piszkosat és rendetlent ne tűrj magadon, de kerüld el a mesterkélt gondosságot is, melynek elpuhultság és önhittség íze van.* - április 15.

A munkás gondolja meg, hogy nem arannyal, hanem sárral kell dolgoznia, s nagy gonddal vigyázzon magára, hogy rá ne ragadjon az a szenny, amelytől másokat meg akar tisztítani. - április 16.

Óvakodj attól, hogy bárki cselekedetét elítéld. Vedd figyelembe felebarátod szándékát, amely gyakran őszinte és ártatlan, habár cselekedete külsőre gyakran rossznak tűnik. - április 17.

Nem mindenkinek hasznos az, ami önmagában véve nagyon jó; arra kell ügyelni, hogy a körülmények jelen követelményei szerint kinek-kinek mi válik a leginkább hasznára. - április 18.

Őrizd meg mindenütt a lélek szabadságát, és nem tégy kivételt senkivel, bármiről is legyen szó. maradj meg a legellentétesebb helyzetekben is a lélek ugyanolyan szabadságában, semmiféle akadály ne tudja elvenni azt tőled. - április 19.

Aki Istent ismeri, az nem csak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez. - április 20.

Szeresd a legelvetemültebbeket is; szeresd bennük a maradék hitet Krisztusban, s ha ez nincs meg bennük, szeresd az erényeket, melynek híjával vannak; szeresd a szent képmást, melyet viselnek; szeresd Krisztus vérét, mely hited szerint megváltotta őket. - április 21.

Aki Krisztus kedvéért vállalja a világ megvetését, annak nincs a földön olyan ország, amit sajátjának hívhatna. - április 22.

Ha elér a szenvedés, bármit akarjon is Isten vagy az ő engedélyével a gonosz rád mérni, reménykedj csak az Istenben, hogy győzni fogsz. - április 23.

Nem azt akarom, hogy az elöljárókból minden indulat, főleg a harag ki legyen oltva és egészen kiölve, hanem azt, hogy helyesen uralkodjanak felettük. - április 24.

Mindaz, ami nem Istentől vagy a rendszabályzatból ered, kísértés, azért tartsd gyanúsnak. - április 25.

Nem kisebb csoda szomorúnak látni azt a szerzetest, aki semmi mást nem keres, csak Istent, mint vidámnak látni azt, aki minden mást keres, csak Istent nem. - április 26.

Értelmes embernek nem csak annyira kell fékeznie szenvedélyeit, hogy azok szóban vagy tettben a nyilvánosságra ki ne törjenek, hanem úgy kell azokat kormányoznia, hogy semmit se tegyen pusztán indulatból, hanem mindent józan megfontolásból. - április 27.

Vigyázzatok, hogy a világ fiai nagyobb gondot és buzgóságot ne fordítsanak a mulandó dolgok megszerzésére, mint ti az örökkévalókéra. - április 28.

Többet ér a kevés, amely jól megalapozott és biztos, mint a sok, amely kétséges és bizonytalan. - április 29.

Mindent, amit a lelkivezető akarata és egyetértése nélkül tesznek, hiúságnak kell tulajdonítani, nem erénynek. - április 30.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Valamennyi szikrát megkeresheted a http://szikrak.jezsuita.hu/HH/NN formátummal. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/09/21

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/09

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/tema/választás

Választhatsz véletlen szikrát is a http://szikrak.jezsuita.hu/veletlen oldalon.

Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/09/21/txt

Jezsuiták