Súgó

Ignáci Szikrák - kísértés

Időnként az ördög annyira megkínozza az embert, hogy az szinte eszét veszti: ezért van az, hogy néha a természetnek vagy betegségnek tulajdonítjuk azt, amit kísértésnek kellene tartanunk. - Január 22.

Amikor az ördög kegyetlenebbül akar megtámadni és zaklatni egy embert, leginkább éjszaka munkálkodik. - Január 25.

Sohasem sikeresebb a pokolbéli ellenség velünk szemben, amint amikor titokban és alattomban munkálkodik.* - Február 21.

Mindaz, ami nem Istentől vagy a rendszabályzatból ered, kísértés, azért tartsd gyanúsnak. - Április 25.

A gonosz léleknek az a szokása, hogy inkább házon kívül intézi az ügyeit, mint otthon. Isten ezzel szemben inkább belül, mintsem kívül dolgozza ki és finomítja az embert. - Május 25.

Mikor a gonosz lélek meg akarja támadni az embert, először kikémleli, hogy melyik oldala a leggyengébb vagy leghanyagabb, oda irányítja mesterkedéseit, és onnan indítja a támadást.* - Május 26.

Amikor a gonosz lélek kishitűséggel árasztja el lelkünket, emeljük fel azt az Istentől már elnyert jótétemények emlékével. - Július 10.

Ha a gonosz lélek nem bír minket bűnre rávenni, annak örül, hogy legalább kellemetlenséget okozott és a lélek derűjét csökkentette.* - Július 11.

Gyávaságod bátrabbá teszi az ördögöt, miként a nők is csak akkor bátrak, amikor azt látják, hogy az értük vetélkedő férfi gyenge. - Július 18.

Hogy elmaradjon az a jó, amit gyakorlunk, sokszor valami nagyobbra csalogat a gonosz lélek, melyet aztán újabb nehézségeket támasztva szintén meghiúsít. - Augusztus 3.

A gonosz lélek az egyik pillanatban elveszi a bukástól való összes félelmedet, a másikban növeli, hogy meghátrálj – és mindkettőt a romlásodra teszi. - Augusztus 28.

Mily nagy veszélybe kerül az üdvösség és ártatlanság azok között a szélvészek és viharok között, amelyeket egyik pillanatban a javak és gazdagság, másik pillanatban a tisztelet és dicsőség, ismét másikban pedig a gyönyör dühöngő forgószele támaszt. - Október 8.

A gonosz lélek gyakran törekszik arra, hogy az elmélkedésre vagy imádságra szánt időt megrövidítse.* - November 3.

Aki választ, vizsgálja meg önmagát, hogy a vonzódás, amit valamely dolog iránt érez, egyedül az Isten iránti szeretetéből és ráirányultságából fakad-e.* - November 11.

Hogy a lélek előre haladhasson a lelki élet útján, az ellentétes irányba kell mennie ahhoz képest, amerre az ellenség csalogatni próbálja.* - December 6.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /11/24

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /11

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /11/24/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /11/24/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták