Súgó

Ignáci Szikrák - erény

Aki buzgó, csodálatos módon rövid idő alatt az erény olyan fokára szárnyal, ahová a lusta sok év alatt sem képes elérni. - Január 18.

Ha az erényre kevésbé fogékony lélek önmagával bátran küzd, kétszer annyi érdemet szerez, mint akiknek szelíd és nyugodt természete semmi nehézséget nem okoz. - Február 27.

Kevesebb tudást, több erényt! - Március 7.

Annak érdekében, hogy egy ember természetes adottságai a lelkek üdvösségére szolgálhassanak, az erénynek belülről kell mozgásba hoznia ezeket, és onnan kiindulva a feladatok helyes végzésére irányítania.* - Április 2.

Mindent, amit a lelkivezető akarata és egyetértése nélkül tesznek, hiúságnak kell tulajdonítani, nem erénynek. - Április 30.

Jobban szeretném, hogy Isten szolgái inkább erényekben tűnjenek ki, mint számban, és inkább cselekedeteik, mint nevük és ruhájuk által különbözzenek a többiektől. - Május 12.

Jézus Krisztus szerelmére könyörgök, felejtsétek el a mögöttetek lévő dolgokat, és - mintha most vágnátok neki először az oly hosszú utazásnak - buzgón, fáradhatatlan előrehaladással járjátok az erények útját. - Május 27.

Biztos, hogy a lusták, mivel nem győzik le önmagukat, sosem jutnak el a lelki békére és az erények tökéletes birtoklására, míg a szorgalmasak néhány nap alatt mindkettőt könnyedén elérik. - Május 28.

Sokakat hatásosabban vonz a hírnév és az erény, ha azt egy tekintélyes személy ajánlja, mint amikor maga az erény hív saját szeretetére. - Július 23.

A gyerekeket ajándékokkal és édességekkel lehet ráhangolni az erények gyakorlására, ahogyan a gyenge kis állatokat is gazdájuk mosolyával. - Július 24.

Úgy kell a régi embert megtagadni az erény iskolájában, hogy az új ember meg ne haljon. - Augusztus 5.

Azokkal szemben, akik még gyengék az erényben, a legkevésbé sem szabad keményeknek lennünk, nehogy ebből származó bizalmatlanság sokkal több rosszat szüljön, mint amennyi jót a kemény szemrehányástól remélni lehet. - Szeptember 9.

Egyetlen ember bukása rémület a többiek számára, és lehűti sokak buzgóságát, akik az erény útján járnak. - Szeptember 29.

Mikor az erény megszerzésén fáradoztok, egyúttal a felebarát üdvéről is gondoskodtok. - Október 22.

Önmegtartóztatás és mértékletesség nélkül a jó rosszá, az erény vétekké fajul. - November 2.

Ellenségünk semmivel sem oltja ki jobban a szeretetet, mint az erényben való mértéktelen és meggondolatlan előrehaladással. - December 7.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /10/15

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /10

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /10/15/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /10/15/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták