Súgó

Ignáci Szikrák - önfegyelem – önmegtagadás

Sokkal inkább kell törekedned bensőd megfékezésére, mint a testére; a szellem megtörésére, mint a csontokéra. - Január 9.

Többre kell becsülni az önakarat megtagadását, mint a halottak feltámasztását. - Február 25.

Azoknak, akik előkelők és jól képzettek, előbbre való és fontosabb megtanítani önmaguk, valamint minden feltűnés és tisztelet megvetését, mint a testi önmegtagadást. - Április 1.

Aki az Úr szőlőjének művelésére indul, alázatossággal és önmegtagadással készítse magának az utat a magasra és fenségesre; akkor áll ugyanis biztonsággal egy épület, ha az alázatosság alapjára támaszkodik. - Április 11.

Értelmes embernek nem csak annyira kell fékeznie szenvedélyeit, hogy azok szóban vagy tettben a nyilvánosságra ki ne törjenek, hanem úgy kell azokat kormányoznia, hogy semmit se tegyen pusztán indulatból, hanem mindent józan megfontolásból. - Április 27.

Ha a gonosz lélek gonosz gondolatok rendkívüli támadásával ingerel a bűnre, akkor rendkívüli ellenszerrel, a szokásosakon felüli önként vállalt önmegtagadásokkal kell ellene védekeznünk. - Május 15.

Méltán van megtiltva az előírtakon felüli, nyilvános, önként vállalt önmegtagadás szokása: egyrészt emlékeztetőül, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozatok, másrészt azért, hogy esztelenül ne dicsőíthessük magunkat. - Június 9.

Az önsanyargatások közt azokat kell többre becsülni, amelyek élesebb fájdalmat, de kevesebb kárt okoznak: ezekkel ugyanis érzékenyebben és tartósabban is sanyargathatjuk a testet. - Június 22.

Egyformán számot kell adnunk Istennek, akár élvezetek által puhítottuk testünket valamilyen bűnbe, akár túlságosan szigorúsággal gyöngítettük el, még ha úgy tűnik is, hogy ez utóbbit Isten tisztelete és szolgálata miatt vállaltuk magunkra. - Július 21.

Mind a belső, mind a külső önmegtagadásra gondot kell fordítanunk, azzal a különbséggel, hogy a belsőt különösen, mindig és mindenkinek gyakorolnia kell, a külsőt ellenben annyiban, amennyiben az ügyek, a személy és az idő által meghatározott körülmény megkívánja. - Július 26.

Aki hajlamai felett uralkodik, több hasznot nyer egy negyedórai elmélkedésből, mint az éretlen a több óráig tartó imából. - Július 29.

Akik nemesi származásuknál, képzettségüknél vagy tehetségüknél fogva kitűnnek, azoknak az önmegtagadásban is gyakorlottabbaknak kell lenniük a többieknél, különben többet ártanak, mint a nem nemesek és tanulatlanok. - Augusztus 2.

Úgy kell a régi embert megtagadni az erény iskolájában, hogy az új ember meg ne haljon. - Augusztus 5.

Ha a test – egészségére hivatkozva – panaszkodik valamilyen megterhelés miatt, nem kell rá hallgatni a könnyebbség reményében, hanem egyenlő mértékű teherrel felcserélve el kell némítanunk. - Augusztus 22.

Ha a részben még megszelídítetlen természetünk ösztönzései hivatásunkhoz nem illő szavakat és tetteket csalnak elő belőlünk, mindaddig keményebben kell zaboláznunk ezeket, amíg nem engedelmeskednek nekünk. - Szeptember 2.

Győzd le magad, ha ugyanis magadat legyőzted, fényesebb koronát nyersz az égben, mint a szelídebb természetűek. - Szeptember 8.

Ne halaszt tested és szenvedélyeid megtagadását az öregkorra, mely egyrészt bizonytalan, másrészt nem bírja a szigorúságot. - Szeptember 15.

Önmegtartóztatás és mértékletesség nélkül a jó rosszá, az erény vétekké fajul. - November 2.

Nehezebb a lelket megfékezni, mint a testet sanyargatni. - December 11.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Minden napnak van külön elérhetősége így az év valamennyi szikrját elérheted. Például: /09/27

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: /09

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: /tema/választás

A témákat pedig kilistázhatod: /temak

Választhatsz véletlen szikrát is a /veletlen oldalon.

Speciális formátumokban is le lehet kérni az adatokat.
Képként is meglehet nézni valamennyi szikrát (akár a véletlenekt is) így: /09/27/kep
Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: /09/27/txt.
Vagy json formátumban a „json” kiegészítővel. Például: /tema/választás/json

Jezsuiták