A hozzáértő elöljáró óvakodjék, hogy a részleges vonzalom ne ártson az általános szeretetnek.