Súgó

Ignáci szikrák: október

Ha a megkülönböztetés ritka és nehezen megtanulható dolognak tűnik számotokra, folyamodjatok az engedelmességhez, amellyel biztonsággal pótoljátok a megkülönböztetés hiányát. - október 01.

Amikor egy idomítatlan és fékezhetetlen lóra erejét meghaladó terheket raknak, akkor sarkantyúzzák ugyan, de meg nem zabolázzák.* - október 02.

Már csupán annak szándékával is sokat teszel, hogy felvállalod a lelkekért való fáradozást. - október 03.

A Szentlélek ajándékainak mind a befogadására, mind a továbbadására sokkal alkalmasabb a jó élet, mint a tudomány. - október 04.

Felebarátunk megsegítésének terve, mely minden területre kiterjed, a szent vágyakozásokból és imádságokból áll össze. - október 05.

Menjetek, és gyújtsátok lángra a világot! - október 06.

Akit olya nagy kötelezettség tart fogva Isten szolgálatára, mint titeket, az nem elégszik meg közönséges munkába és szolgálattal. - október 07.

Mily nagy veszélybe kerül az üdvösség és ártatlanság azok között a szélvészek és viharok között, amelyeket egyik pillanatban a javak és gazdagság, másik pillanatban a tisztelet és dicsőség, ismét másikban pedig a gyönyör dühöngő forgószele támaszt. - október 08.

Joggal remélhetjük, hogy a lelki javak gyarapodásával az anyagiak sem maradnak növekedés nélkül. - október 09.

Kiválasztott titeket az Isten, nehogy hitvány és mulandó dolgok hálózzák be lelketeket és többfelé szétszórva el ne foglalják szíveteket. - október 10.

Amint az egyszerű és józan ápoltság az összeszedett és rendezett szellemről tesz tanúságot, úgy túlzott formájában – és ez általában mások tetszésének kereséséből fakad – hanyagságnak kell tekinteni. - október 11.

Aki tiszta szemmel tekint az égre, a földi dolgok homályát jobban látja: ezek árasztanak ugyan valamiféle lidércfényt, de az ég ragyogása minden fényüket elveszi. - október 12.

Az istenfélő és hiú ember között az a különbség, hogy az egyik lemond a földi vigaszról, de bővelkedik lelkiekben, a másik meg az érzéki dolgokban gyönyörködik, és a belső dolgok gyötrelmet okoznak neki. - október 13.

A gonosz ember könnyen gyanakszik másokra; éppúgy mint az, akit szédülés gyötör, azt hiszi, hogy minden forog körülötte, bár ez nem a dolgok hibájából, hanem az ő fejében összezavarodott testnedvek miatt van. - október 14.

A testről levált tag sem mozgást, sem érzést, sem semmiféle életet nem kap onnan.* - október 15.

Az emberi szerencse és Krisztus keresztje között az a különbség, hogy amikor belekóstolunk az előbbibe, megundorodunk tőle, de minél többet iszunk az utóbbiból, annál inkább szomjazunk rá. - október 16.

A test kifogásait mindig gyanakvással fogadjuk, mert erőink gyengeségének ürügye alá szokta rejteni munkától való megfutamodást. - október 17.

Sokra képes az önszeretet: a lélek szemét igen gyakran megigézi, hogy lehetetlennek gondoljuk azt, amit az igaz világosság fényénél könnyen nemcsak lehetségesnek, de könnyűnek, sőt szükségesnek is látnánk. - október 18.

Isten vigasztalásának teljessége oly nagy, hogy édessége nemcsak a lélekre van hatással, hanem túlárad a testre is. - október 19.

Minthogy a szeretet tárgya végtelen, a szeretetben mindig haladhatunk és tökéletesedhetünk. - október 20.

Aki az önkéntes szegénységet szereti, legyen olyan, mint egy szobor, amely változatlan arckifejezéssel viseli magán mind a rongyot, mind a finom gyolcsot és bíbort. - október 21.

Mikor az erény megszerzésén fáradoztok, egyúttal a felebarát üdvéről is gondoskodtok. - október 22.

Az igaz embernek még a balsors csapásai is előnyére válnak, ugyanis épp a károkozással használnak, hasonlóan a drágakőesőhöz, mely megfosztja ugyan a szőlőt a leveleitől, de értékesebb kinccsel gazdagítja. - október 23.

Ó, Istenem! Ó, legfőbb jó! Hogyan tudsz elviselni egy oly alávaló bűnöst, mint én vagyok? - október 24.

Amint a mécs olajjal van teli, úgy kell alázattal telve lennie annak, aki a tökéletességet szereti; attól csorduljon túl a belseje, világítson a külseje, és éreztesse hatását, bármerre fordítsák is. - október 25.

Ha Istennek valamilyen kegyelmét veszed észre magadban, gondold meg, hogy drágakő vagy arany az, amelyet Isten jósága, mint aranyműves, kegyelmesen olyan fába foglalt, amely tüzet érdemelt volna. - október 26.

Jobb erőszakos halált halni, mint a hiúságnak élni. - október 27.

Ítélkezésünk természetéből fakadóan úgy helyeslünk valamit, hogy az igazság látszatára törekszünk, mégis sok esetben – nevezetesen azokban, amelyekben a felismert igazság nem egészen nyilvánvaló – helyeslésünk inkább abba az irányba hajlik, ahová az akarat súlya húzza. - október 28.

Ha békét és lelki nyugalmat keres az, aki zavar és nyugtalanság okát saját magában hordozza, bizonyosan nem fogja azokat élvezni. - október 29.

Isten nagylelkűsége bőségesen kárpótolja tárházából azt az előnyt, amelyről látja, hogy az Ő kedvéért vetették meg. - október 30.

Ha nem hiányzik belőletek az alázat és a szelídség, akkor nem lesz hiányotok Isten jóságában sem, amely titeket megsegít. - október 31.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Valamennyi szikrát megkeresheted a http://szikrak.jezsuita.hu/HH/NN formátummal. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05/23

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/tema/választás

Választhatsz véletlen szikrát is a http://szikrak.jezsuita.hu/veletlen oldalon.

Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05/23/txt

Jezsuiták