Míg azokat szolgálom, akik az én Uramnak szolgái, úgy tekintem magam, mintha magának az Úrnak teljesítenék szolgálatot.