Súgó

Ignáci szikrák: augusztus

Jó tevékenységeidben és szent gyakorlataidban legfőbb ellenségedként kerülj minden langyosságot és lustaságot. - augusztus 01.

Akik nemesi származásuknál, képzettségüknél vagy tehetségüknél fogva kitűnnek, azoknak az önmegtagadásban is gyakorlottabbaknak kell lenniük a többieknél, különben többet ártanak, mint a nem nemesek és tanulatlanok. - augusztus 02.

Hogy elmaradjon az a jó, amit gyakorlunk, sokszor valami nagyobbra csalogat a gonosz lélek, melyet aztán újabb nehézségeket támasztva szintén meghiúsít. - augusztus 03.

Egy elöljárónak úgy kell bánnia az alárendeltekkel, hogy azok jókedvűek, a szomorúságtól mentesek legyenek, és derűs lélekkel szolgálják Istent. - augusztus 04.

Úgy kell a régi embert megtagadni az erény iskolájában, hogy az új ember meg ne haljon. - augusztus 05.

Különösen közérdeklődésnek örvendő ügyekben – amelyek sokak megfigyelését és kritikáját magukra vonják – nem szabad belefogni, hacsak előre nem láthatók az eszközök, melyek célra vezetnek. - augusztus 06.

A mások által elkövetett hiba – ami emberi dolog – tükör legyen számodra, melyben azt kell meglátnod, hogy milyen rútságot kell magadból eltávolítanod. - augusztus 07.

Aki először magának helyesel, később másoktól is könnyen megköveteli, hogy helyeseljenek neki. - augusztus 08.

Úgy tegyünk mindnet, hogy dicséret keresése távol legyen cselekedetünktől: de olyan legyen minden tettünk, hogy abban semmit se lehessen joggal kifogásolni. - augusztus 09.

Teljesen ismerd meg az ember, mielőtt barátjává válnál. - augusztus 10.

Ó, mennyit veszít nemcsak szabadságából, hanem tekintélyéből és jó hírnevéből is az, aki ajándékot fogad el. - augusztus 11.

Ne dönts semmiről, ha lelked akár a heves érzelem, akár a levertség állapotában van, hanem amikor lecsillapodott a hév, kövesd azt, amit az érett értelem, s nem a pillanatnyi fellángolás tanácsol. - augusztus 12.

Úgy rendezd a benső embert, hogy annak rendje a külső emberre is kiáradjon. - augusztus 13.

Aki meg akarja reformálni a világot, önmagával kezdje, különben hiába fáradozik. - augusztus 14.

Ha felebarátod teljesen nyilvánvaló vétkére józan ésszel nem találsz mentséget, akkor se a hibázót, hanem a kísértés hevét okold, amelyben te jobban, vagy legalább éppen úgy elbuktál volna. - augusztus 15.

A felebarátunk üdvösségéért való fáradozásban szükségünk van tekintélyre, de olyanra, amelyben semmi sincs a világ hiú tekintélyéből. - augusztus 16.

Került a makacsságot, de ha egyszer valami jót elkezdtél, ragaszkodj hozzá, hogy attól se gyalázatos futás, se kétségbeesés el ne távolítson. - augusztus 17.

Keveset számít, ha a világot hanyagul szolgálod, az azonban elviselhetetlen, ha Istent szolgálod hanyagul. - augusztus 18.

Valóban ritka az olyan ember, aki minden gyengeségét jól ismerné, hacsak Isten különösen fel nem tárja azokat neki. - augusztus 19.

Azoknak, akik mások lelkével törődnek, semmi másra sincs olyan nagy szükségük, mint a megkülönböztetés lelkületére, különben, míg mások üdvösségéről gondoskodnak, veszélyeztetik a sajátjukat. - augusztus 20.

Ebben a házban ismeretlen az „Akarom” és „Nem akarom”.* - augusztus 21.

Ha a test – egészségére hivatkozva – panaszkodik valamilyen megterhelés miatt, nem kell rá hallgatni a könnyebbség reményében, hanem egyenlő mértékű teherrel felcserélve el kell némítanunk. - augusztus 22.

Világiakkal jobb reggel beszélni az örök üdvösségre vonatkozó dolgokról, délután pedig a világi ügyekről. - augusztus 23.

Semmit sem szabad elvetni, ha önmagában nem rossz, valamely visszaélés miatt; különben az Isten dicsőségének nagy növekedéséhez vezető utat zárnánk el. - augusztus 24.

Egy kevés életszentség kitűnő egészséggel többet ér a lelkek gondozásában, mint a jeles életszentség kevés egészséggel. - augusztus 25.

Talán azért helyezett téged Isten a világra, hogy úgy élj itt, mintha sem mennyország, sem pokol nem volna? Vagy oly könnyű üdvözülni, hogy gondot sem kell reá fordítani? - augusztus 26.

Ha most kéne meghalnunk, mi történne velünk? Hogyan számolnánk el oly sok munkáról, kegyelemről és társról, akiket saját hibánkból hagytunk elveszni? - augusztus 27.

A gonosz lélek az egyik pillanatban elveszi a bukástól való összes félelmedet, a másikban növeli, hogy meghátrálj – és mindkettőt a romlásodra teszi. - augusztus 28.

Sose mondj ellent senkinek, akár van alapod hozzá, akár nincs, de mindig méltasd figyelemre, amit mások helyeselnek. - augusztus 29.

A könyvek mérgező tartalma messzire terjed, hacsak nem állítjuk meg már kezdetben. - augusztus 30.

Azokkal, akik bele vannak bonyolódva saját ügyeikbe, nem hasznos mindjárt kezdetben lelki dolgokról beszélni, mert ez olyan lenne, mint csalétek nélkül kivetni a horgot. - augusztus 31.

Súgó

Vissza

Loyolai Szent Ignác válogatott gondolatai az év minden napjára.

Háromszáz éves mű

Loyolai Szent Ignácnak, a jezsuita rend alapítójának, jellegzetes, frappáns tömörséggel megfogalmazott mondásainak gyűjteménye először 1705-ben jelent meg Hevenesi Gábor magyar jezsuita összeállításában. Az évszázadok során egyre újabb kiadásokat ért meg szinte változatlan formában. Különböző korok jezsuitái minden bizonnyal úgy érezték, hogy a gyűjtemény hűségesen adja vissza Ignácot.

Ha meg akarod venni

A könyvet „Ignáci szikrák” címmel 2009-ben Kecskeméten adta ki a Korda Kiadó

kordakonyv.hu

Másutt is az interneten

Facebookon

Emailben

RSS-ben

Twitteren

A honlap titkai

Valamennyi szikrát megkeresheted a http://szikrak.jezsuita.hu/HH/NN formátummal. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05/03

Egy-egy hónap összes szikráját is lekérheted. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05

Egy témához kapcsolódó minden mondás szintén elérhető. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/tema/választás

Választhatsz véletlen szikrát is a http://szikrak.jezsuita.hu/veletlen oldalon.

Egész nyers szöveget kapsz, ha az url végére teszed, hogy „txt”. Például: http://szikrak.jezsuita.hu/05/03/txt

Jezsuiták