Semmit sem szabad cselekednünk vagy írnunk, amiből gyűlölet vagy keserűség származhat.