Semmi sem édesebb, mint Istent szeretni, de oly módon, hogy az iránta való szeretet miatt sok dolgot elviselünk.