Ha észreveszed, hogy rosszakarók vagy tudatlanok rágalmakkal halmoznak el, kérd az Istent, mentsen meg attól, hogy amikor rosszat mondanak rólad, egyszersmind igazat is mondjanak.